Publicerad den

Grundlärare

När du ska utbilda dig till lärare behöver du välja vilken inriktning du ska ha, eftersom det skiljer sig åt hur det passar att arbeta med elever i olika åldrar. Varje ålder innehåller sin speciella utveckling och sina speciella behov. Skillnader i utbildningen kan också bero på att skolformer har olika inriktningar, till exempel finns det en särskild utbildning för folkhögskolelärare.

Vad är en grundlärare?

Att utbilda sig till grundlärare innebär att du väljer att du vill arbeta med yngre barn. De åldrar det handlar om är förskoleklass till klass 6, och du är inte inriktad på att undervisa i något särskilt ämne. För grundlärare finns det tre olika inriktningar: fritidshem, förskoleklass och årskurs 1-3, och årskurs 4-6.

Att jobba på fritidshem

En grundlärare som jobbar på fritidshem träffar barnen före, under och efter deras skoldagar. Det handlar inte om regelrätt undervisning, som barnen får av andra lärare, utan det handlar om att på andra sätt stimulera lärande. För att bli grundlärare för fritidshem behöver du gå en treårig utbildning på högskola eller universitet och efter examen går det att få lärarlegitimation från Skolverket.

Att arbeta med barn upp till årskurs 3

Nästa inriktning gäller om du vill arbeta med barn i förskoleklass och årskurs 1-3. Det här är barnens första skolår och det är år som är viktiga för att de ska få en bra grund för framtida undervisning. En del av arbetet i den här åldern handlar om att hitta sätt att hjälpa elever med att träna på att befinna sig i själva skolsituationen, eftersom det är något nytt. Utbildningen om du vill jobba med förskoleklass och elever i årskurs 1-3 är fyra år på högskola eller universitet.

Jobba med barn i årskurs 4-6

Den tredje inriktningen du kan välja när du utbildar dig till grundlärare är för att jobba med barn som går i årskurs 4-6. Under de här åren sker en stor social utveckling och också en stor utveckling i kunskapsinhämtning, och du har ansvar för att finnas där under den här viktiga perioden i barnens liv. Utbildningen är också för den här inriktningen fyra år på högskola eller universitet.