• Fackliga frågor? 0770-33 03 03

nyheter

Extra Förbundsmöte har beslutat

Förbundet Folkhögskollärarna samlade sina ombud till Extra Förbundsmöte på Djurönäset 16-17/10. Följande beslut togs: – ett första beslut att upplösa Förbundet Folkhögskollärarna. – uppdra åt förbundsstyrelsen att ska vara arbetsgrupp för bildande av en avdelning för folkhögskollärare inom Lärarförbundet. – att uppmana att Lärarförbundets förbundsstyrelse bildar en avdelning för folkhögskollärare. Förbundsstyrelsen fick med sig förslag

Läs mer »

SOL-stipendiet, förlängd ansökningstid

Vad vill du vara med och påverka i världen? Se möjligheterna till ett vidgat internationellt engagemang med fokus på solidaritet. Förlängd ansökningstid till SOL-stipendiet. Gå in på https://folkhogskollararna.se/stipendier/solidaritetsstipendium/ och läs mer. Sök senast 10 november!

Läs mer »

Manifestationer för klimatet!

Här kommer en lista på manifestationer som har genomförts eller kommer att genomföras på folkhögskolor i landet. Det finns säkert fler som inte vi har vetskap om. Västerbergs folkhögskola: Bryter lektionerna och ansluter till manifestationen

Läs mer »

tidigare

övrigt

Förslag: Samrådsavdelning inom Lärarförbundet

Vad händer kring förslaget om bildande av Samrådsavdelning inom Lärarförbundet? Tidsplan: 16 – 17 oktober Extra Förbundsmöte: Förbundet Folkhögskollärarna samlade sina ombud till Extra Förbundsmöte på Djurönäset. Följande beslut togs: –  ett

Läs mer »
  • Fackliga frågor? 0770-33 03 03
  • Följ oss