• Fackliga frågor? 0770-33 03 03

nyheter

Omarbetat förslag angående samrådsavdelning

Inför distriktsårsmötena så har förbundsstyrelsen omarbetat förslaget bland annat utifrån de synpunkter som deltagarna hade vid Förbundsrådet i höstas. Förslaget kommer även att mailas ut till distrikten samt till lokalordföranden/kontaktpersoner på folkhögskolorna. Sammanfattning Samrådsavdelningen äger och driver folkhögskollärarnas professionsfrågor. Genom bildandet av en samrådsavdelning frigörs mer resurser att arbeta med utbildningsformen folkhögskola. Medlemskapet blir tydligare.

Läs mer »

Dags för disktriktssårsmöten

Här kommer datum för årets distriktsmöten: Distrikt 1 (Övre Norrland) – 28 februari – 1 mars på Medlefors folkhögskola Distrikt 2 (Nedre Norrland) 14 mars på Bäckedals folkhögskola Distrikt 3 (Berglsagsdistriktet) 12 mars, på Fornby folkhögskola Distrikt 4 (Stockholm, Uppsala, Gotland) 20 februari, Lärarnas Hus, Stora Essingen, Stockholm Distrikt 5 (Södermanland, Närke, Östergötland) 14 mars

Läs mer »

på gång i distrikten

Hjälmar-Östgöta

övrigt

  • Fackliga frågor? 0770-33 03 03
  • Följ oss