Publicerad den

Förskollärare

Känner du att du vill arbeta med de allra yngsta barnen, så är förskollärare rätt val för dig. Då arbetar du med allt från riktigt små barn till barn i femårsåldern, innan det är dags för dem att börja i förskoleklass.

Utbildningen till förskollärare

Som förskollärare hjälper du barnen på många sätt, och det är vanligt att människor missar hur mycket pedagogik och kunskap det behövs för att ge rätt sorts stöd till barnen och uppmuntra deras utveckling. Lärandet sker i den här åldern inte genom lektioner eller övningar av olika slag, utan det handlar om att lära genom lek. Därför är det viktigt att hitta sätt som får barnen att bli nyfikna, vilja experimentera, utforska och använda sin kreativitet. Det här lär du dig under utbildningen. En annan viktig del handlar om språk och kommunikation, eftersom det är områden där barnen utvecklas extremt mycket i den här åldern. Mer om hur du utbildar dig till förskollärare kan du läsa om på allastudier.se eller hos de universitet och högskolor som erbjuder utbildningen.

Hur lång är utbildningen?

När du ska utbilda dig till förskollärare behöver du läsa i 3,5 år på högskola eller universitet. Då ingår både teoretiska studier och praktik. Praktiken är på sammanlagt 20 veckor och kallas för VFU, verksamhetsförlagd utbildning. Under din VFU får du en chans att testa dina teoretiska kunskaper i praktiken. Genom VFU:n får du också chans att förbereda dig på den verklighet som en förskollärare arbetar i, till exempel uppleva hur en arbetsdag kan se ut, vilka moment som kan ingå i arbetet och så vidare.

Är förskollärare verkligen lärare?

Många tycker att det är konstigt att förskollärare räknas som lärare, eftersom det de ser framför sig när de tänker på lärare är någon som står vid en whiteboard och undervisar. Det är en ganska förlegad syn, eftersom det krävs minst lika mycket pedagogik och kunskaper för att ge små barn stöd i sitt lärande, så att de utvecklas och förbereds för sitt framtida skolliv. Att yrket idag kallas för förskollärare är ett försök att höja statusen och visa att det är en roll som är värd att ta på allvar. Som förskollärare är det också möjligt att få en lärarlegitimation efter att utbildningen är avslutad och du tagit din examen, vilket också kan ses som en signal om att förskollärarens roll som just lärare är viktig.