Publicerad den

Håll koll på lärarnas arbetsmiljö

Det är ingen nyhet att det kan vara utmanande och ansträngande att vara lärare. Många yrkesverksamma vittnar om att klimatet i skolan har blivit sämre med kränkningar, våld och hot. På en del skolor har det gått så långt att de helt enkelt måste stänga för att ta tag i problemen. Vad kan egentligen göras för att förbättra lärarnas arbetsmiljö och arbetsvillkor?

Det är rektorn som har det yttersta ansvaret för att verksamheten på skolan sköts på ett tryggt och säkert sätt. Varken lärare eller elever ska känna sig hotade eller kränkta när de vistas i skolmiljön. Som rektor kan det vara värdefullt att använda olika verktyg som till exempel medarbetarundersökning från Ungapped för att ta reda på hur lärarna trivs på arbetsplatsen och med sina arbetsuppgifter. På ungapped.se kan du som rektor och arbetsledare testa tjänsten gratis för att se om det är något som passar verksamheten. Plattformen är mycket enkel och smidig att använda och ger dig som rektor tillgång till användbar statistik.

Det är viktigt att lärarna känner att de har rektorns stöd och att de själva får den uppmuntran och återkoppling som de ger eleverna. Läraryrket är nämligen mångsidigt och det ställer stora krav på flexibilitet och kompetens. För att lärarna ska trivas behöver de en aktiv arbetsledare som ser till att arbetsmiljön ligger på topp, bland annat med hjälp av ett trevligt och fräscht lärarrum där samtliga lärare kan koppla av mellan lektionerna. Att ha tillgång till en egen arbetsstation är också mycket viktigt samt att det finns handlingsplaner vid hot, kränkningar och konflikter. Medarbetarundersökningar kan med andra ord ge en god indikation om såväl trivsel som trygghet och arbetsro.