• Fackliga frågor? 0770-33 03 03

nyheter

Följ oss på Facebook

Nu har vi blivit med Facebooksida! Där kommer vi att berätta vad som händer i Förbundet Folkhögskollärarna. Vi kommer även att dela med oss av information om evenemang som vi tycker är intressanta. OBS! För fackliga frågor av personlig karaktär så kontakta även i fortsättningen: Lärarförbundet 0770-33 03 03. Vi ses i flödet! https://www.facebook.com/folkhogsskollararna/

Läs mer »

Inbjudan till Folkbildningens forskningsdag 2017

Den reflekterande folkbildaren i en ny omvärld Välkommen till en arena där praktiskt verksamma inom folkbildningen möter forskare! Vi riktar oss till företrädare för studieförbund, folkhögskolor, bibliotek och andra arenor i det civila samhället. Årets konferens tar upp den reflekterande folkbildaren i en ny omvärld. Vad händer med folkbildningens kunskapssyn och arbetsformer när det ställs

Läs mer »

Mailadresser!

Många medlemmar har lämnat folkbildningsnätet och har därmed skaffat en ny mailadress. Vi har en önskan att alla går in på www.lararforbundet.se och går igenom och uppdaterar era medlemsuppgifter.

Läs mer »

på gång i distrikten

Hjälmar-Östgöta
Västra Götaland

månadens folkhögskola

Fornby folkhögskola

Fornby folkhögskola ligger i Borlänge i Dalarna. Studiemiljön är härlig. Vackra hus runt en gård med träddungar och med Tunaån intill. Skolan har två filialer, en i Falun och en i Ludvika.

Läs mer »
  • Fackliga frågor? 0770-33 03 03
  • Följ oss