• Fackliga frågor? 0770-33 03 03

nyheter

#inteförhandlingsbart

Dagens ETC har publicerat uppropet #inteförhandlingsbart. Det är fackföreningsrörelsens eget #metoo-upprop. Lärarförbundet är en organisation där demokrati och jämställdhet är fundament i våra värderingar. Sexuella trakasserier och övergrepp hör inte hemma i vår organisation, eller någonstans i samhället. Därför välkomnar vi uppropet #inteförhandlingsbart och hela #metoo-rörelsen. Vår ordförande Johanna Jaara Åstrand och många andra förtroendevalda

Läs mer »

Förändring angående betalning till A-kassan

Kopplingen för betalning mellan facket och a-kassan avslutas vid årsskiftet. Du som medlem i Folkhögskollärarna/Lärarförbundet ska hädanefter betala a-kasseavgiften direkt till Lärarnas A-kassa. Du kommer att få ett inbetalningskort från Lärarnas a-kassa när det är dags att betala din a-kasseavgift direkt till dem, men för att inte riskera att få några glapp i dina betalningar

Läs mer »

Förbundsrådet 2017

Under onsdagen och torsdagen så genomförde vi årets Förbundsråd. På programmet stod, rekrytering av nya medlemmar, avtalsdiskussioner, information från Trygghetsrådet, erfarenhetsutbyte mellan distrikten och framtidsdiskussioner. Många kloka idéer och tankar som vi tar med oss i vårt arbete i förbundet. Kika gärna in på vår Facebooksida för att se bilder från Förbundsrådet www.facebook.com/folkhogskollararna

Läs mer »

på gång i distrikten

Hjälmar-Östgöta
Västra Götaland

månadens folkhögskola

Fornby folkhögskola

Fornby folkhögskola ligger i Borlänge i Dalarna. Studiemiljön är härlig. Vackra hus runt en gård med träddungar och med Tunaån intill. Skolan har två filialer, en i Falun och en i Ludvika.

Läs mer »
  • Fackliga frågor? 0770-33 03 03
  • Följ oss