Publicerad den

Nya vägar – informationsfilm

Lärare är ett framtidsyrke som bereder både glädje och utmaningar. I dag finns ett flertal sätt att bedriva undervisning på ett informativt och pedagogiskt sätt där informationsfilm är ett av dem. För barn i alla åldrar är det ett sätt som gör informationen lättare att ta till sig och den kan även ha roliga inslag som gör både deras och ditt jobb enklare. Att lära ska vara kul och spännande och just det erbjuder informationsfilm.

Undervisningsform som förenar

Skolan är en plats fylld med alla olika sorters människor, alla förenade av en sak, det vill säga lärandet. Här möts olikheter men en informationsfilm kan användas i undervisningen och samtidigt skapa sammanhållning bland eleverna. Filmen blir ett naturligt samtalsämne och komma med olika funderingar och infallsvinklar kring. För den som känner sig osäker är lärosättet ypperligt bra på att förklara samband och läraren kan med fördel lägga till annan undervisning som grund eller ytterligare fördjupning i ämnet.

I dag är samhället mer teknologiskt och kräver nya undervisningsformer. Papper och penna i all ära men läraren måste kunna variera sin undervisning och se till att fånga upp alla elever på bästa sätt och då är olika undervisningsformer det absolut bästa. Vår värld behöver olika hjälpmedel för att nå fram till lösningar och framförallt viktigt gör sig detta i skolan där framtiden finns representerad.

Olika undervisningsformer

Andra undervisningsformer i skolan som även de har visat på ökad uppmärksamhet och ett bra sätt att lära är nyhetsrapporteringar som är både lättillgängliga och informativa. Här vidgas förståelsen för hur saker och ting hänger ihop, både i nutid och historiskt även om vikten av att vara källkritisk även gäller när det gäller nyhetsmedier.

Webbtidningen Mediekompass har gjort en informationsrik sida för lärare att ta del av och införliva i sin undervisning för att få ut det mesta möjliga av ett nyhetsuppslag. Där samlas alltifrån frågor som ”vad betyder den här nyheten för mig/oss” till ”Veckans hjälte” i nyhetsrapporteringen där barnen får ge sin syn på saken.

Möta utmaningar – tillsammans

Lärare och främst barn står inför många utmaningar. I ett allt snabbare samhälle ska de fort kunna lära sig att navigera sig fram och sålla bland en nästintill oändlig mängd information och kunna avgöra vad informationen egentligen säger. Även för vuxna som växte upp innan samhället började spinna allt snabbare kan det vara nyttigt att stanna upp och fundera över vad informationen man tar del av är menad för. Undervisningen kan bredda perspektivet även för lärare och få ökad förståelse för sina elever.

Lärarens roll – att vägleda, bedriva undervisning och vara ett stöd kan ibland sättas på prov och det är då viktigt att undervisningen är motiverande och hjälper till att sålla i det där oändliga informationshavet – för både lärare och elevers skull.