KONTAKT

Kontakt

Telefon

Fackliga frågor
0770-33 03 03

Kontakt via hemsida

http://lararforbundet.se/kontakt

Postadress

Förbundet Folkhögskollärarna
Box 122 29
102 26 Stockholm

Besöksadress

Lärarnas Hus
Segelbåtsvägen 15
Stora Essingen
Stockholm

 

 

Bengt Wensmark är ombudsman och arbetar med förhandlingar samt med facklig information. Övriga uppgifter är medverkan i förbundets utbildningar samt försäkrings- och pensionsfrågor.

bengt.wensmark@lararforbundet.se
08-737 68 96

Lena Fredin är ansvarig för hemsidan.

lena.fredin@lararforbundet.se
072-240 59 59