OM OSS

EAEA

Förbundet Folkhögskollärarna är med i den europeiska organisationen European Association for Education of Adults (EAEA), vars medlemmar utgörs av frivilliga vuxenutbildningsorganisationer, folkbildningsorganisationer och NGO:s (Non-Governmental Orginazations).

EAEA arbetar för att främja utvecklingen av vuxenutbildning och ökat samarbete mellan de europeiska ländernas vuxenutbildningsorgansiationer.

EAEA har 116 medlemmar i 43 länder.

EAEA:s huvudsakliga arbetsuppgifter är:

  • att verka för det livslånga lärandets genomförande i Europa.
  • utveckling av bättre arbetsmetoder inom folkbildningen genom projekt, utbildning och publikationer.
  • att förmedla information och ge annan service till våra medlemmar.
  • internationellt samarbete.