MEDLEM

Tidningen Folkhögskolan

Tidskriften Folkhögskolan är Förbundet Folkhögskollärarnas förbundstidning och skall främja förbundets och den svenska folkhögskolans intressen.

Tidskriften Folkhögskolan är en tidning för lärare och rektorer som arbetar inom folkhögskolan och är medlemmar i Förbundet Folkhögskollärarna.

Tidskriften intar en fri ställning inom Förbundet Folkhögskollärarna och ansluter sig till samma redaktionella program som gäller för Lärarförbundets tidningsutgivning. Redaktören är ansvarig utgivare och har en fri ställning i fråga om journalistiska avgöranden som baserar sig på Tryckfrihetsförordningen och spelreglerna för press, radio och TV. Tryckfrihet, yttrandefrihet och öppenhet är en förutsättning för demokratin.
 
Tidskriften skall bevaka, informera och granska utbildningsformen och utbildningsformsfrågor som påverkar folkhögskolan, dess pedagogiska verksamhet och folkhögskollärarnas arbetsförhållanden och utveckling i yrket.
 
Tidskriften ska bevaka och informera om utredningar, forskning, beslut och händelser som påverkar folkhögskolan och Förbundet Folkhögskollärarnas medlemmar i dess yrkesutövning.
 
Tidskriften skall informera om fackliga frågor samt bevaka och granska förbundets inre och yttre verksamhet.
 
Tidskriften ska vara ett fritt forum för medlemmar i Förbundet Folkhögskollärarna.
 
Tidskriften ska stimulera Förbundet Folkhögskollärarnas medlemmar att använda tidskriften för debatt och information.