MEDLEM

Folkhögskollärare inom Lärarförbundet

Varför samarbetar Förbundet Folkhögskollärarna och Lärarförbundet?

Alla lärare oavsett skolform har ett gemensamt uppdrag – kvalitet i hela utbildningssystemet. Detta anser Lärarförbundet och Förbundet Folkhögskollärarna som har fördjupat sitt samarbete och numera står för den fackliga rådgivningen gemensamt. I juni 2010 beslutade Förbundet Folkhögskollärarna (då Svenska folkhögskolans lärarförbund, SFHL) och Lärarförbundet att fördjupa samarbetet. Detta ökar styrkan i vårt agerande gentemot mot media, myndigheter och arbetsgivare. Det ger också möjligheter till samordning i politiska utspel och remissvar, inte minst när det gäller utbildning för vuxna.

Vad innebär det för dig?

För dig som är folkhögskollärare innebär det att du är fullvärdig medlem i båda förbunden och har tillgång till information, utbildningar, seminarier och kontakter med lärare i andra skolformer. Du omfattas av både Förbundet Folkhögskollärarnas och Lärarförbundets service, rådgivning och medlemsförmåner. Du får tidningen Folkhögskolan, Lärarnas tidning och Pedagogiska magasinet.

Vårt nuvarande avtal med Lärarförbundet

Här nedan kan du läsa mer om vårt avtal med Lärarförbundet: