MEDLEM

Frågor och svar Samrådsavdelning

En samrådsavdelning är en rikstäckande avdelning inom Lärarförbundet med flera olika arbetsgivare.

Nej, vi följer redan Lärarförbundets system för medlemsavgifter.

De kommer att finnas kvar, men byta namn till Klubb.

Förhandlingsrätten delegeras till den lokala klubben från samrådsavdelningens styrelse.

örbundsmötet ersätts av ett årsmöte varje år där alla medlemmar har möjlighet att delta.

Distrikten ersätts av regionala råd.

Vi kommer att kunna bedriva utbildningar i den omfattning medlemmarna finner relevant för utbildningsformen folkhögskola, t ex v12, Kurs för nyanställda. Du som medlem har även fortsatt tillgång till Lärarförbundets kursutbud.

Lärarförbundet åtar sig att för Samrådsavdelningen Folkhögskolas räkning säkra medlemskap i EAEA, ICAE och Nordiska folkhögskolerådet. Samrådsavdelningens styrelse beslutar fortsatt om utdelande av SOL-stipendiet.