MEDLEM

Medlemskap

Som medlem i Förbundet Folkhögskollärarna får du hjälp om du blir uppsagd eller omplacerad. Vi bevakar dina anställningsförhållanden och din lön. Om en tvist uppstår bistår vi med rådgivning och förhandling.

Förbundet Folkhögskollärarna är det fackförbund som kan folkhögskolefrågorna och det enda som arbetar både för lärarnas trygghet i anställningen och för folkhögskolans bevarande och utveckling.

Utbildningsveckan

Under Folkhögskollärarnas utbildningsvecka, som brukar ligga i mars eller april, erbjuder vi ett flertal utbildningar, både i fackliga frågor och i många andra ämnen. Mer information om utbildningsveckan finns under Aktiviteter/Utbildning.

Förmåner

Folkhögskollärarna erbjuder ett flertal medlemsförmåner som finns beskrivna i rubrikraden till vänster.

Arbetslöshetskassa

Mer information på a-kassans egen hemsida.

Du behövs

Som medlem i Förbundet Folkhögskollärarna får du hjälp i viktiga frågor. Minst lika viktigt är att du behövs i förbundet. Dina erfarenheter, idéer och engagemang behövs för att vi ska kunna fortsätta att göra ett bra arbete för lärarnas villkor både när det gäller arbetstid, lön och arbetsmiljö. Välkommen som medlem hos oss!