LÖN & AVTAL

schackpjäser

Lön och avtal

Förbundet Folkhögskollärarna arbetar aktivt för att höja lönenivån och för att alla medlemmar skall ha en god löneutveckling.

De centrala parterna sluter avtal om principerna för lokala löneöversynsförhandlingar. I de centrala avtalen finns inte några lönetariffer som ger lönehöjning automatiskt efter en viss anställningstid. Det är viktigt att man som nyanställd lärare inte börjar med för låg lön. Risken är då att medel för en kommande lönejustering tas ur den lokala potten.

Landstings-/regionsskolor omfattas av SKL-avtalet.

Rörelseskolor omfattas av olika avtal beroende vilken arbetsgivarorganisation som arbetsgivaren tillhör. De flesta skolorna tillhör kollektivavtal Arbetsgivaralliansen. Två skolor tillhör IDEA (Röda korset och Scouternas follkhögskola.)

Därefter finns även Valjevikens folkhögskola som har KFO. Dessa två avtal finns tillsammans med de andra på lararforbundet.se/avtal-och-lagar.