NYHETER

Inbjudan till NFR:s vårkonferens

Nordiska folkhögskolerådet bjuder in rektorer, lärare, förtroendevalda och forskare från Norden till en konferens där vi möts och lär av varandras erfarenheter kring folkhögskolans pedagogik och didaktik samt hur man arbetar med folkhögskolans utveckling. Speciellt fokus finns på den forskning som tematiserar dessa frågor.

Konferensen äger rum 10-11 april 2018 på Nordiska folkhögskolan i Kungälv.