DISTRIKT

Nyheter från distrikten

Övre Norrland
  Nedre Norrland
   Bergslagsdistriktet
    Stockholmsdistriktet
     Hjälmar-Östgöta
     Sydsvenska distriktet

      Distrikt 2: Nedre Norrland

      Klicka på symbolen högst uppe till vänster i kartan för att få fram en lista över alla folkhögskolor i distriktet.

      Du kan också klicka på markörerna på kartan för att få fram mer info om respektive skola.

      Styrelse

      Informationsmottagare

      Anders Gustafsson
      Bollnäs Folkhögskola
      anders.gustafsson@regiongavleborg.se

      Ledamöter

      Johan Blyckert
      Bollnäs folkhögskola
      johan.blyckert@regiongavleborg.se

      Hans Bolin
      Åredalens folkhögskola
      hans.bolin@aredalensfhsk.se

      Maria Holmgren
      Birka folkhögskola
      maria.holmgren@regionjh.se

      Rikard Lilljeqvist
      Bäckedals Folkhögskola
      rikard.lilljeqvist@folkbildning.net

      Fredrik Loveus
      Bäckedals folkhögskola
      fredrik.loveus@regionjamtland.se

      Helena Svenskas
      Forsa folkhögskola
      helena.svenskas@regiongavleborg.se

      Ersättare

      Karin Rehnberg
      Hola folkhögskola
      karin.rehnberg@hola.se

      Björn Eriksson
      Folkhögskola Hola
      0612-85689
      miulew@gmail.com

      Ingela Börjesson
      Västerbergs folkhögskola
      ingela.borjesson@regiongavleborg.se

      Valberedning

      Jan Larsén
      Birka folkhögskola
      jan.larsen@regionjh.se

      Ann Jonsson
      Bollnäs folkhögskola
      ann.jonsson@regiongavleborg.se