DISTRIKT

Distrikt 2: Nedre Norrland

Klicka på symbolen högst uppe till vänster i kartan för att få fram en lista över alla folkhögskolor i distriktet.

Du kan också klicka på markörerna på kartan för att få fram mer info om respektive skola.

Styrelse

Informationsmottagare

Anders Gustafsson
Bollnäs Folkhögskola
anders.gustafsson@regiongavleborg.se

Ledamöter

Johan Blyckert
Bollnäs folkhögskola
johan.blyckert@regiongavleborg.se

Hans Bolin
Åredalens folkhögskola
hans.bolin@aredalensfhsk.se

Maria Holmgren
Birka folkhögskola
maria.holmgren@regionjh.se

Rikard Lilljeqvist
Bäckedals Folkhögskola
rikard.lilljeqvist@folkbildning.net

Fredrik Loveus
Bäckedals folkhögskola
fredrik.loveus@regionjamtland.se

Helena Svenskas
Forsa folkhögskola
helena.svenskas@regiongavleborg.se

Ersättare

Karin Rehnberg
Hola folkhögskola
karin.rehnberg@hola.se

Björn Eriksson
Folkhögskola Hola
0612-85689
miulew@gmail.com

Ingela Börjesson
Västerbergs folkhögskola
ingela.borjesson@regiongavleborg.se

Valberedning

Jan Larsén
Birka folkhögskola
jan.larsen@regionjh.se

Ann Jonsson
Bollnäs folkhögskola
ann.jonsson@regiongavleborg.se