Förslag: Samrådsavdelning inom Lärarförbundet

Vad händer kring förslaget om bildande av Samrådsavdelning inom Lärarförbundet?

Protokollet från det Extra Förbundsmötet, se länk nedan
Protokoll extra förbundsmöte 

Tidsplan:

16 – 17 oktober Extra Förbundsmöte: Förbundet Folkhögskollärarna samlade sina ombud till Extra Förbundsmöte på Djurönäset. Följande beslut togs:

–  ett första beslut att upplösa Förbundet Folkhögskollärarna.

– uppdra åt förbundsstyrelsen att ska vara arbetsgrupp för bildande av en avdelning för folkhögskollärare inom Lärarförbundet.
 
– att uppmana att Lärarförbundets förbundsstyrelse bildar en avdelning för folkhögskollärare.
 
Förbundsstyrelsen fick med sig förslag och idéer och dessa kommer vi att hantera i arbetet med förslaget till avdelning.
 

Januari – 15 mars 2020 Distriktsårsmöten där nya ombud väljs till Förbundsmötet i juni

10 – 12 juni 2020 Förbundsmöte – andra beslutet att upplösa Förbundet Folkhögskollärarna.

12 juni 2020

Om Förbundet Folkhögskollärarna beslutar om en upplösning förbundet så bildas Samrådsavdelningen Folkhögskollärarna.

Historik

För åtta år sedan utökade vi vårt samarbete med Lärarförbundet. Förbundet Folkhögskollärarna är idag till stor del delaktigt i Lärarförbundets verksamhet på olika plan. Vi ser också att samarbetet har varit till stor nytta för våra medlemmar.

För att ytterligare fördjupa samarbete föreslår Folkhögskollärarnas förbundsstyrelse nu en omorganisation där vi bildar en en samrådsavdelning inom Lärarförbundet.

Sammanfattning

 • Samrådsavdelningen äger och driver folkhögskollärarnas professionsfrågor.
 • Genom bildandet av en samrådsavdelning frigörs mer resurser att arbeta med utbildningsformen folkhögskola.
 • Medlemskapet blir tydligare.
 • Medlemmen vänder sig till en enda kanal med sina frågor.
 • Medlemmarnas möjligheter att påverka avtalsförhandlingar ökar genom att vi får ett mer direkt förhandlingsmandat gentemot SKL.
 • Medlem kallas till årsmöte.
 • Medlemmarna i samrådsavdelningen får möjlighet till direkt inflytande i Lärarförbundet genom möjligheten att väljas in i Lärarförbundets olika beslutande organ.
 • Ekonomiska och administrativa vinster.
 • Samrådsavdelningen får stöd och hjälp av Lärarförbundets olika experter.
 • Medlemmarna får ett bättre stöd i de vardagliga fackliga frågorna genom Lärarförbundet Kontakt och medlemsservice ökar genom den expertis som finns inom Lärarförbundet på områden som avtalsfrågor, professionsfrågor och arbetsmiljöfrågor.
 • Medlemmar och fackliga företrädare får stöd, hjälp och kompetensutveckling via Lärarförbundets regionkontor och kansli.
 • Distrikten ersätts av Regionala råd

Läs mer här Omarbetat förslag angående samrådsavdelning

Folkhögskoleforum

Sveriges folkhögskolor och Förbundet Folkhögskollärarna arrangerar nu tillsammans för första gången Folkhögskoleforum. En heldag med fokus på aktuella frågor inom folkhögskolan.

Intressanta och inspirerande föreläsningar, seminarium och möjlig- heter för nätverkande. Ett antal utställare från olika områden finns också på plats.

För vem?

Alla med anknytning till folkhögskola är välkomna – pedagoger och annan personal, rektorer, ordförande och styrelser.

När?

Folkhögskoleforum äger rum torsdagen den 1 november, alltså under höstlovet vecka 44, för att möjliggöra för så många som möjligt att delta. Tidigare samma vecka arrangeras även Skolforum på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Var?

Lärarnas hus, Segelbåtsvägen 15 på Stora Essingen i Stockholm.

Mer information och detaljerat program kommer i september.
Boka in dagen i kalendern redan nu!

Läs mer om programmet genom att klicka på länken:

https://www.sverigesfolkhogskolor.se/for-folkhogskolorna/kompetensutveckling/konferenser-och-seminarier/folkhogskoleforum/

 

Välkommen till Folkhögskollärarveckan 2018

Wiks folkhögskola

Nu är det dags att anmäla sig våra kurser under Folkhögskollärarveckan i mars. Information om kurser och hur du anmäler dig hittar du här!

 • 20 – 22 mars 2018 på Wiks folkhögskola i Uppland

Start den 20 mars kl 11.
Avslutas torsdag 22 mars kl 15.

Våra kurser håller på till ca kl. 18.00 dag 1 och 2. Alla kurser är tredagarskurser.
Anmälan sker via länken nedan. Se respektive kurs.
OBS! Du måste vara inloggad på Lärarförbundets hemsida.

Vi har bokat 80 platser (OBS! dubbelrum) så antalet deltagare är begränsat.
Skynda dig att anmäla dig!

Om du har behov av särskild kost eller har andra särskilda behov, måste detta meddelas direkt vid din anmälan samt om du av någon anledning inte tänker övernatta.

Alla kurser är kostnadsfria.

Vid eventuella frågor gällande ditt deltagande eller eventuella förhinder kontakta, Annika Tirén:

 • 08-737 67 64
 • annika.tiren@lararforbundet.se

Anmälan är bindande och det går inte att efteranmäla sig. Sista anmälningsdag 5/2 2017!
Mer information skickas till de anmälda efter anmälningstidens slut.

Facklig grundkurs

Vår ombudsman Bengt Wensmark leder kursen. Du som är ny förtroendevald får en grund så att du känner dig säkrare på dina rättigheter och skyldigheter samt hur man kan jobba fackligt på arbetsplatsen.

Vi går igenom LAS, FML, MBL/samverkan samt arbetsmiljö (OSA).

Världen och mänskligheten står inför stora utmaningar! Agenda 2030 i folkhögskolan.

Det gäller att föra in glädje och mening i det nödvändiga omställningsarbetet. Med ökad kunskap och goda exempel går det lättare att bidra till hållbar framtid. Folkhögskolan har traditionen att arbeta med både huvud och hand.

Nu söker vi tillsammans nya vägar att göra praktik av framtidsfrågorna. Kursledare Susanne Hedman.

Pedagogik med nordisk inspiration samt Folkhögskollärarens yrkesetik

Två exempel ger oss inspiration: Findes der en folkhögskolepedagogik? från Danmark och Praksisbrua – forholdet mellom verdigrunnlag, praksis og formål, från Norge.

Vi blir ledda av Jonas Möller (D) och Sindre Vinje (N) i workshops Vi tar oss också an folkhögskollärarnas yrkesetik under kursen.

Ny som folkhögskollärare

Fortsättningskurs från augusti 2017.