Information om ny avdelning

Vi vill berätta för dig om några saker som händer och berör dig.

För några dagar sedan (11/6) beslöt Förbundet Folkhögskollärarna på Förbundsmötet att upplösas förbundet och att bilda Samrådsavdelningen Folkhögskola inom Lärarförbundet. Mötet har valt en styrelse och har valt Tomas Rosengren, Strömbäcks folkhögskola, till ordförande

I Samrådsavdelningen, som är rikstäckande, samlas ALLA medlemmar som är anställda på folkhögskola.

Från 1 juli 2020 kommer alla medlemmar flyttas till Samrådsavdelningen Folkhögskola som har sin egen styrelse.

Du kommer även i fortsättningen få tidningen Folkhögskolan.

Stämmer inte uppgiften att du arbetar på folkhögskola ber vi dig att ändra dina anställningsuppgifter på www.lararforbundet.se/medlemmar/loggain eller ring Lärarförbundet Kontakt 0770-330303.

Förbundsmöte dag två

Dag ett avslutades med att nuvarande styrelse beviljades ansvarsfrihet. Just nu så föredras förbundsstyrelsens förslag. Efter det så kommer ombuden att diskutera förslaget i olika grupper. För att styrelsens förslag ska gå igenom så krävs att 2/3 av ombuden bifaller förbundsstyrelsens förslag.

Med anledning av Coronaviruset

Vi är nu många som ser att våra arbetsuppgifter ändras i snabb takt med tanke på coronaviruset. Känner du dig osäker på vad som gäller för dig angående förändringarna så ta kontakt med Kontakten, telefon 0770-33 03 33.

Mer information kan du även hitta här i länken: https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/allt-du-behover-veta-om-corona-i-skolan

Enligt gängse rekommendationer så avråder vi våra förtroendevalda att ex resa/mötas i större sällskap. Finns planerade möten den närmaste tiden så bör dessa ställas in/senareläggas alternativt genomförs digitalt. Detta gäller för alla nivåer i organisationen.

Omarbetat förslag angående samrådsavdelning

Inför distriktsårsmötena så har förbundsstyrelsen omarbetat förslaget bland annat utifrån de synpunkter som deltagarna hade vid Förbundsrådet i höstas. Förslaget kommer även att mailas ut till distrikten samt till lokalordföranden/kontaktpersoner på folkhögskolorna.

Sammanfattning

 • Samrådsavdelningen äger och driver folkhögskollärarnas professionsfrågor.
 • Genom bildandet av en samrådsavdelning frigörs mer resurser att arbeta med utbildningsformen folkhögskola.
 • Medlemskapet blir tydligare.
 • Medlemmen vänder sig till en enda kanal med sina frågor.
 • Medlemmarnas möjligheter att påverka avtalsförhandlingar ökar genom att vi får ett mer direkt förhandlingsmandat gentemot SKL.
 • Medlem kallas till årsmöte.
 • Medlemmarna i samrådsavdelningen får möjlighet till direkt inflytande i Lärarförbundet genom möjligheten att väljas in i Lärarförbundets olika beslutande organ.
 • Ekonomiska och administrativa vinster.
 • Samrådsavdelningen får stöd och hjälp av Lärarförbundets olika experter.
 • Medlemmarna får ett bättre stöd i de vardagliga fackliga frågorna genom Lärarförbundet Kontakt och medlemsservice ökar genom den expertis som finns inom Lärarförbundet på områden som avtalsfrågor, professionsfrågor och arbetsmiljöfrågor.
 • Medlemmar och fackliga företrädare får stöd, hjälp och kompetensutveckling via Lärarförbundets regionkontor och kansli.
 • Distrikten ersätts av Regionala råd.