Dags för disktriktssårsmöten

Här kommer datum för årets distriktsmöten:

Distrikt 1 (Övre Norrland) – 28 februari – 1 mars på Medlefors folkhögskola

Distrikt 2 (Nedre Norrland) 14 mars på Bäckedals folkhögskola

Distrikt 3 (Berglsagsdistriktet) 12 mars, på Fornby folkhögskola

Distrikt 4 (Stockholm, Uppsala, Gotland) 20 februari, Lärarnas Hus, Stora Essingen, Stockholm

Distrikt 5 (Södermanland, Närke, Östergötland) 14 mars på Valla folkhögskola

Distrikt 6 (Småland) vilande distrikt. Har två medlemsmöten. 5 mars kl 16.30 på Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping och den 6 mars kl 16.30 på Högalids folkhögskola i Kalmar.

Distrikt 7 (Västra Götaland, Halland) 26 februari på Nordiska folkhögskolan

Distrikt 8 (Skåne, Blekinge) 5 mars, Östra Grevie

Information om avtalet med Arbetsgivaralliansen

Partsgemensamma informationstillfällen kommer att hållas under oktober och november. Innehållet på dessa informationsträffar kommer att vara: Arbetsmiljö, Kollektivavtal, Samverkansavtal och Lön.

Inplanerade datum är:

3 oktober i Malmö

4 oktober i Stockholm

16 oktober i Göteborg

13 november i Umeå

29 november i Stockholm

Inbjudan till dessa informationstillfällen kommer via din rektor.

På torsdag sista dag för anmälan till Förbundsrådet

Kom ihåg att anmäla er till Förbundsrådet den 17-18 oktober. Inbjudan har gått ut till ordförande i lokalavdelningen  på er skola. Kan inte ordförande åka så skicka gärna någon annan representant.

Plats: Lärarnas Hus, Stora Essingen, Stockholm

Sista dag för anmälan den 13 september. (se länk i mail som skickats ut).

Innehåll för dagarna:

Förslag om att bilda Samrådsavdelning Folkhögskola inom
Lärarförbundet
Kollektivavtal 2018
Val 2018
Mer information om resor och boende mm får du när anmälan kommit in.
Vid ev frågor kontakta caroline.martnell@lararforbundet.se

 

Avtalsinformation

Förhandlingar pågår med IDEA, Arbetsgivaralliansen och Sveriges kommuner och Landsting. När det gäller avtalet med Sveriges kommuner och Landsting (SKL) pågår medling.

Avtalsförhandlingarna med Arbetsgivaralliansen och IDEA pågår. Något slutresultat förväntas inte innan semestrarna.

Ännu mer GDPR

Den 25 maj 2018 började vi och resten av EU följa den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Syftet med dataskyddsförordningen är att stärka din personliga integritet och särskilt din rätt till skydd av dina personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller alla företag och organisationer inom EU som behandlar personuppgifter. Förordningen ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL).

Vad är personuppgifter?

En personuppgift är varje upplysning som går att knyta till dig: namn, bilder, adress, telefonnummer med mera.
Vad har vi uppgifterna till?
Förbundet Folkhögskollärarna har en del av dina personuppgifter i vårt mailregister. Det innehåller bland annat ditt namn, telefonnummer, adress och email. Vårt ändamål med personuppgiftsbehandlingen är att
• att medlemmar ska kunna nå förtroendevalda inom förbundet
• skicka nyhetsbrev

Hur hanterar vi uppgifterna?

Förbundet Folkhögskollärarna är personuppgiftsansvariga och hanterar dina uppgifter enligt dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att vi ser till att
• ha ett tydligt syfte
• ha en rättslig grund
• skydda uppgifterna
Som medlem och förtroendevald har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig. Du kan också begära rättelse och komplettering om personuppgifterna är ofullständiga. Dataskyddsförordningen innehåller en rätt för dig som medlem och fötroendevald att under vissa förutsättningar få dina personuppgifter raderade när de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilka de samlats in. Du förväntas inte göra någonting pga detta utan det är ren information

Läs med om Lärarförbundets behandling av personuppgifter i länken nedan

https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/lararforbundets-behandling-av-personuppgifter