Folkhögskoleforum 2019

Tillsammans med FSO så genomförde vi Folkhögskoleforum 2018. Det var en mycket uppskattad dag. Den 29 oktober 2019 återkommer vi med en heldag fylld med intressanta och inspirerande föreläsningar, seminarier och nätverkande för alla folkhögskolevänner. Boka in den 29 oktober i kalendern redan nu. Vi återkommer med program och inbjudan så småningom. På www.sverigesfolkhogskolor.se/folkhogskoleforum lägger vi ut mer information efter hand.

Omarbetat förslag angående samrådsavdelning

Inför distriktsårsmötena så har förbundsstyrelsen omarbetat förslaget bland annat utifrån de synpunkter som deltagarna hade vid Förbundsrådet i höstas. Förslaget kommer även att mailas ut till distrikten samt till lokalordföranden/kontaktpersoner på folkhögskolorna.

Sammanfattning

 • Samrådsavdelningen äger och driver folkhögskollärarnas professionsfrågor.
 • Genom bildandet av en samrådsavdelning frigörs mer resurser att arbeta med utbildningsformen folkhögskola.
 • Medlemskapet blir tydligare.
 • Medlemmen vänder sig till en enda kanal med sina frågor.
 • Medlemmarnas möjligheter att påverka avtalsförhandlingar ökar genom att vi får ett mer direkt förhandlingsmandat gentemot SKL.
 • Medlem kallas till årsmöte.
 • Medlemmarna i samrådsavdelningen får möjlighet till direkt inflytande i Lärarförbundet genom möjligheten att väljas in i Lärarförbundets olika beslutande organ.
 • Ekonomiska och administrativa vinster.
 • Samrådsavdelningen får stöd och hjälp av Lärarförbundets olika experter.
 • Medlemmarna får ett bättre stöd i de vardagliga fackliga frågorna genom Lärarförbundet Kontakt och medlemsservice ökar genom den expertis som finns inom Lärarförbundet på områden som avtalsfrågor, professionsfrågor och arbetsmiljöfrågor.
 • Medlemmar och fackliga företrädare får stöd, hjälp och kompetensutveckling via Lärarförbundets regionkontor och kansli.
 • Distrikten ersätts av Regionala råd.

Dags för disktriktssårsmöten

Här kommer datum för årets distriktsmöten:

Distrikt 1 (Övre Norrland) – 28 februari – 1 mars på Medlefors folkhögskola

Distrikt 2 (Nedre Norrland) 14 mars på Bäckedals folkhögskola

Distrikt 3 (Berglsagsdistriktet) 12 mars, på Fornby folkhögskola

Distrikt 4 (Stockholm, Uppsala, Gotland) 20 februari, Lärarnas Hus, Stora Essingen, Stockholm

Distrikt 5 (Södermanland, Närke, Östergötland) 14 mars på Valla folkhögskola

Distrikt 6 (Småland) vilande distrikt. Har två medlemsmöten. 5 mars kl 16.30 på Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping och den 6 mars kl 16.30 på Högalids folkhögskola i Kalmar.

Distrikt 7 (Västra Götaland, Halland) 26 februari på Nordiska folkhögskolan

Distrikt 8 (Skåne, Blekinge) 5 mars, Östra Grevie

Information om avtalet med Arbetsgivaralliansen

Partsgemensamma informationstillfällen kommer att hållas under oktober och november. Innehållet på dessa informationsträffar kommer att vara: Arbetsmiljö, Kollektivavtal, Samverkansavtal och Lön.

Inplanerade datum är:

3 oktober i Malmö

4 oktober i Stockholm

16 oktober i Göteborg

13 november i Umeå

29 november i Stockholm

Inbjudan till dessa informationstillfällen kommer via din rektor.