Med anledning av Coronaviruset

Vi är nu många som ser att våra arbetsuppgifter ändras i snabb takt med tanke på coronaviruset. Känner du dig osäker på vad som gäller för dig angående förändringarna så ta kontakt med Kontakten, telefon 0770-33 03 33.

Mer information kan du även hitta här i länken: https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/allt-du-behover-veta-om-corona-i-skolan

Enligt gängse rekommendationer så avråder vi våra förtroendevalda att ex resa/mötas i större sällskap. Finns planerade möten den närmaste tiden så bör dessa ställas in/senareläggas alternativt genomförs digitalt. Detta gäller för alla nivåer i organisationen.

Folkhögskollärarveckan 2020

Välkommen till Folkhögskollärarveckan 2020

Tillsammans är vi starka! Som traditionen påbjuder genomför vi även 2020 kurser vecka 12, onsdag den 18 mars till och med fredag den 20 mars för våra förtroendevalda. I år kommer vi att vara på Bollnäs folkhögskola och det är färre kurser och platser än vanligt dvs antalet är starkt begränsat. Först till kvarn… Alla kurser är kostnadsfria.

Anmälan gör du på https://www.trippus.net/kursveckan20/deltagare

Kurs 1 Facklig grundkurs En grund för dig som är ny som förtroendevald och som behöver känna dig säkrare på dina rättigheter och skyldigheter som facklig förtroendevald. Hur man kan jobba fackligt på arbetsplatsen. Vi går igenom de viktigaste lagarna. Det är bra om du har tagit del av Lärarförbundets digitala utbildningar innan du kommer till Bollnäs.

Kurs 2 Facklig påbyggnad Påbyggnadskursens handlar om inflytande. Vi kommer att titta på MBL och AML och hur vi praktiskt agerar utifrån dessa lagar och våra kollektivavtal. På samma sätt granskar vi även samverkansavtalen. Utrymme kommer att finnas för att diskutera aktuella fackliga problem som deltagarna medtagit till kursen som exempel på lyckat eller misslyckat inflytande. Vi kommer även att diskutera lönebildning. Det är bra om du har tagit del av Lärarförbundets digitala utbildningar innan du kommer till Bollnäs.

Kurs 3 Kurs för nyanställda folkhögskollärare del 2 Kursen är fulltecknad.

Årets sista nyhetsbrev

Folkhögskollärar-Nytt Aktuell information från Förbundet Folkhögskollärarna 2019-12-16

Förbundsmöte 10 – 12 juni 2020 Denna gång på Liljeholmens folkhögskola, Rimforsa.

Val av ombud sker på distriktsårsmötena enligt nedan:

Distrikt 1: 27 – 28/2 Strömbäcks folkhögskola

Distrikt 2: 18/3 Bollnäs folkhögskola

Distrikt 3: 3/3 Hällefors folkhögskola

Distrikt 4: 17/2 Lärarnas hus, Stora Essingen, Stockholm

Distrikt 5: 11/3 Liljeholmens folkhögskola

Distrikt 6: 5/3 Årsmötet sker via digitala medier, info skickas separat vid kallelse

Distrikt 7: 20/2 Grebbestad folkhögskola

Distrikt 8: 24/3 St Maria Folkhögskola, Malmö

Förbundsstyrelsens förslag att bilda avdelning inom Lärarförbundet och att upplösa förbundet (se nedan) kommer att sändas ut i början av februari till samtliga medlemmar. Nominera – till förbundsstyrelse alternativt till samrådsavdelningsstyrelse. Valberedningen hittar du på https://folkhogskollararna.se/om-oss/valberedning/. Motioner ska vara förbundet tillhanda senast den 10 mars, enligt förbundsstadgan. Mailas till förbundsordförande Ingela Zetterberg, se nedan.

Beslut på Extra Förbundsmöte 16 – 17 oktober Förbundets ombud samlades för att besluta om förbundsstyrelsens förslag att bilda en avdelning för Folkhögskollärare inom Lärarförbundet samt att upplösa Förbundet Folkhögskollärarna. Protokollet och förbundsstyrelsens förslag finns på www.folkhogskollararna.se. För att upplösa förbundet krävs ett andra beslut dvs på förbundsmötet 10 – 12 juni 2020. Hur påverkas medlemmarna av beslutet? Lokalavdelningarna ändrar namn till klubb och lokala fackliga arbetet på folkhögskolorna fortsätter som vanligt. Har du frågor är du välkommen att kontakta förbundsordförande Ingela Zetterberg, ingela.zetterber@lararforbundet.se. tel. 08-737 67 00, Förbundet Folkhögskollärarna, Box 12229, 102 26 Stockholm

Folkhögskollärarveckan 18 – 20 mars 2020 hålls i år på Bollnäs folkhögskola.

Kurs för nyanställda folkhögskollärare Styrelsen har beslutat att anordna kursen även 2020 närmare bestämt 5 – 7 augusti. Inbjudan och information kommer i början av 2020.

För att få aktuell information – uppdatera ombud och mailadresser! Vi vädjar till er att uppdatera vilka som är ordförande/ombud på era folkhögskolor. Vi kan inte nå er om vi inte har aktuella listor! Maila Annika Tirèn, annika.tiren@lararforbundet.se. Det är också viktigt att medlemmarna uppdaterar sina uppgifter på www.lararforbundet.se Min Sida.

Vi önskar er alla en God Jul och Gott Nytt År!

Bengt Wensmark, ombudsman, tel. 08-737 68 96 Annika Tirén, kanslist, tel. 08- 737 67 64 Ingela Zetterberg, förbundsordförande, tel. 08-737 68 97

Extra Förbundsmöte har beslutat

Förbundet Folkhögskollärarna samlade sina ombud till Extra Förbundsmöte på Djurönäset 16-17/10.

Följande beslut togs:

– ett första beslut att upplösa Förbundet Folkhögskollärarna.

– uppdra åt förbundsstyrelsen att ska vara arbetsgrupp för bildande av en avdelning för folkhögskollärare inom Lärarförbundet.

– att uppmana att Lärarförbundets förbundsstyrelse bildar en avdelning för folkhögskollärare.

Förbundsstyrelsen fick med sig förslag och idéer och dessa kommer vi att hantera i arbetet med förslaget till avdelning.

Vad händer nu?

Februari – Mars 2020 Distriktsårsmöten

Alla medlemmar kallas och ska få information om förslag på hur avdelningens organisation ska se ut.

Ombud väljs till Förbundsmötet

10 – 12 juni 2020 Förbundsmöte

Förbundsstyrelsen föreslår ett andra beslut att upplösa Förbundet Folkhögskollärarna samt att bilda en avdelning inom Lärarförbundet.

Alla medlemmar kallas till medlemsmöte.

Förbundsstyrelsen kommer att kommunicera förslag med samtliga medlemmar, lokalavdelningar och distriktsstyrelser.

För frågor och funderingar kontakta ordförande Ingela Zetterberg, ingela.zetterberg@lärarförbundet.se.

Manifestationer för klimatet!

Här kommer en lista på manifestationer som har genomförts eller kommer att genomföras på folkhögskolor i landet. Det finns säkert fler som inte vi har vetskap om.

Västerbergs folkhögskola: Bryter lektionerna och ansluter till manifestationen i Sandviken kl 12-13 fredag den 27 september.

Ölands folkhögskola: Vi samlas på gräsplanen öster om Torslunda kyrka kl 15:00 och går längs med vägen till Ölands folkhögskola. Marschen kantas av tal, musik och manifestationer! När: Fredagen den 27 september kl 15:00.

Fornby folkhögskola, Borlänge: Vi samlas vid turistbyrån i centrum för en manifestation för klimatet. Klockan 13.00 fredag den 27 september.

Nyköpings folkhögskola: Vi avbryter våra lektioner klockan 11.15 fredagen 27 september och ansluter till de klimatstrejkande unga på Stadshustrappan i Nyköping.

Nationellt upprop (läs mer i bifogad länk): https://www.facebook.com/696160552/posts/10162532242885553?sfns=mo

Stockholmsskolornas klimatnätverk: https://www.sverigesfolkhogskolor.se/om-folkhogskolan/nyheter/nio-folkhogskolor-startar-klimatnatverk/

Södra folkhögskolan, Helsingborg filial till Södra Stockholms Folkhögskola: Twitterkonto som heter: Samhällsgruppen i Helsingborg. Vi har tänkt att hashtagga för klimatet från 20-27 sep. Sedan kommer vi att manifestera på Stortorget i Helsingborg.

Har ni fler aktiviteter så maila gärna in en kort beskrivning till lena.fredin@lararforbundet.se

Folkhögskoleforum 2019

Även i år arrangerar vi tillsammans med Folkhögskolornas serviceorganisation Folkhögskoleforum. I år går det av stapeln den 29 oktober på Stockholm City Conference Center (Norra Latin). Mer information och program finns i länken nedan. Först till kvarn gäller (max 10 pers/folkhögskola). Sista anmälningsdagen den 27 september.

https://www.sverigesfolkhogskolor.se/for-folkhogskolorna/kompetensutveckling/konferenser-och-seminarier/folkhogskoleforum/

Manifestera 27 september för klimatet

I Greta Thunbergs anda så uppmanar vi, Förbundet Folkhögskollärarna, till aktiviteter och manifestationer för klimatet den 27 september 2019.

Vi arbetar för ett hållbart samhälle. För vår överlevnad är det viktigt att vi tillsammans står upp för klimatet.

Skicka gärna information om era aktiviteter till om era aktiviteter till e-post:  lena.fredin@lararforbundet.se så kan vi visa på vår hemsida och Facebooksida vad som händer ute på skolorna.

Hälsningar

Förbundsstyrelsen