Program för pedagogdagen

9.30 Kaffe och smörgås

10.00 Folkhögskolelärarens dilemman
– På gränsen mellan folkbildare och terapeut
Föreläsning och diskussion med Margareta Gobert

12.15 Lunch

13.00 Välj mellan dessa alternativ:

  • Fortsatta diskussioner och fallstudier kring temat ”Folkhögskolelärarens dilemman”
  • VGR:s folkhögskolor har ett eget möte där bl a representanter utses till centrala samverkansgruppen för regionens skolor
  • Lokala fackliga frågor

14.15 Årsmötesförhandlingar
Förbundet Folkhögskolelärarna-SFHL Distrikt 7

Ca 15.30 Dagen avslutas