NYHETER

Avtalsinformation

Förhandlingar pågår med IDEA, Arbetsgivaralliansen och Sveriges kommuner och Landsting. När det gäller avtalet med Sveriges kommuner och Landsting (SKL) pågår medling.

Avtalsförhandlingarna med Arbetsgivaralliansen och IDEA pågår. Något slutresultat förväntas inte innan semestrarna.

Kategorier nyheter