Publicerad den

Nya vägar – informationsfilm

Lärare är ett framtidsyrke som bereder både glädje och utmaningar. I dag finns ett flertal sätt att bedriva undervisning på ett informativt och pedagogiskt sätt där informationsfilm är ett av dem. För barn i alla åldrar är det ett sätt som gör informationen lättare att ta till sig och den kan även ha roliga inslag som gör både deras och ditt jobb enklare. Att lära ska vara kul och spännande och just det erbjuder informationsfilm.

Undervisningsform som förenar

Skolan är en plats fylld med alla olika sorters människor, alla förenade av en sak, det vill säga lärandet. Här möts olikheter men en informationsfilm kan användas i undervisningen och samtidigt skapa sammanhållning bland eleverna. Filmen blir ett naturligt samtalsämne och komma med olika funderingar och infallsvinklar kring. För den som känner sig osäker är lärosättet ypperligt bra på att förklara samband och läraren kan med fördel lägga till annan undervisning som grund eller ytterligare fördjupning i ämnet.

I dag är samhället mer teknologiskt och kräver nya undervisningsformer. Papper och penna i all ära men läraren måste kunna variera sin undervisning och se till att fånga upp alla elever på bästa sätt och då är olika undervisningsformer det absolut bästa. Vår värld behöver olika hjälpmedel för att nå fram till lösningar och framförallt viktigt gör sig detta i skolan där framtiden finns representerad.

Olika undervisningsformer

Andra undervisningsformer i skolan som även de har visat på ökad uppmärksamhet och ett bra sätt att lära är nyhetsrapporteringar som är både lättillgängliga och informativa. Här vidgas förståelsen för hur saker och ting hänger ihop, både i nutid och historiskt även om vikten av att vara källkritisk även gäller när det gäller nyhetsmedier.

Webbtidningen Mediekompass har gjort en informationsrik sida för lärare att ta del av och införliva i sin undervisning för att få ut det mesta möjliga av ett nyhetsuppslag. Där samlas alltifrån frågor som ”vad betyder den här nyheten för mig/oss” till ”Veckans hjälte” i nyhetsrapporteringen där barnen får ge sin syn på saken.

Möta utmaningar – tillsammans

Lärare och främst barn står inför många utmaningar. I ett allt snabbare samhälle ska de fort kunna lära sig att navigera sig fram och sålla bland en nästintill oändlig mängd information och kunna avgöra vad informationen egentligen säger. Även för vuxna som växte upp innan samhället började spinna allt snabbare kan det vara nyttigt att stanna upp och fundera över vad informationen man tar del av är menad för. Undervisningen kan bredda perspektivet även för lärare och få ökad förståelse för sina elever.

Lärarens roll – att vägleda, bedriva undervisning och vara ett stöd kan ibland sättas på prov och det är då viktigt att undervisningen är motiverande och hjälper till att sålla i det där oändliga informationshavet – för både lärare och elevers skull.

Publicerad den

Så inreder ni lärarkontoret

Ett lärarkontor är något som du kan hitta på nästan alla arbetsplatser där det finns lärare. Eftersom lärare främst arbetar i klassrum eller arbetssalar, behövs det ändå ett kontor för att kunna sköta det administrativa på ett professionellt och ordningsamt sätt. Vissa väljer att ha gemensamma lärarkontor för flera lärare, medan andra har separata lärarkontor som är mer privata.

Oavsett om ni har ett gemensamt lärarkontor eller separata är det viktigt att kontoret är praktiskt, trevligt och mysigt att vistas i. I många fall spenderar vi mer tid på arbetsplatsen än vi gör i det egna hemmet och därför är det extra viktigt att lärarkontoret är trevligt och fräscht. I den här texten ska vi titta närmare på vilken typ av inredning ni kan använda er av och hur ni kan välja rätt typ av kontorsmöbler.

Kontorsmöbler med funktionalitet

Ett kontor är naturligtvis i behov av snygga kontorsmöbler som lämpar sig för ändamålet. Vilken typ av möbler som passar er bäst beror främst på vad det är för typ av verksamhet ni har och vad som kommer till användning, men ett och ett annat skrivbord och ergonomiska kontorsstolar är nästan alltid ett måste. Här rekommenderar vi att ni främst satsar på möbler med funktionalitet, t.ex. höj- och sänkbara skrivbord.

Färger

För att ni ska trivas i ert lärarkontor är det också viktigt att ni använder er av rätt typ av färger. Har ni inte möjlighet att måla om väggar kan ni med fördel satsa på inredningen i en färg som ni föredrar. För att få en lugn och rogivande känsla i lärarkontoret är det bäst med jordnära färger som brunt, beiget, vitt och mossgrönt. Vill ni däremot piggna till, öka endorfinerna i kroppen och bjuda in till skratt är det starkare färger som gult, orange och lila som gäller.

Dekorationer och inredning

Att ha rätt typ av kontorsmöbler och trevliga färger är naturligtvis av högsta vikt, men för att skapa den där mysiga känslan bör ni även ta in fina dekorationer. Satsa på några få, väl utvalda dekorationer som uppskattas av flera om ni delar lärarkontoret. Välj även dekorationsbelysning som sätter stämningen och glöm inte att ta in gröna växer. Gröna växter gör inte bara kontoret mycket trevligare att vistas i, utan många växter har också en förmåga att rena luften och få oss att må mycket bättre.

Ordning och reda

På ett lärarkontor är ordning och reda väldigt viktigt. Det är många papper som det ska hållas reda på och då är det viktigt med smart och smidig förvaring. När det kommer till kontor finns det mängder med praktiska förvaringsmöjligheter ni kan använda er av. Det kan t.ex. handla om pärmar och foldrar, men också lådor, stativ, boxar, fodral och liknande. Är det många viktiga och sekretessbelagda papper ni hanterar kan det även vara bra att investera i ett brandsäkert skåp med ett lås. Skulle olyckan vara framme kan ni ändå känna er säkra på att dokumenten inte kan råka skadas eller att någon obehörig får tillgång till dem.

Publicerad den

Att växla mellan olika roller

Att vara lärare kan innebära att du har en massa olika roller. Till viss del handlar det om vilken åldersgrupp du möter, men i högre utsträckning handlar det om att olika situationer kan kräva skilda saker från dig.

Bestämma, ge stöd eller hålla dig i bakgrunden?

Vissa elever behöver att du bestämmer och lär ut. Det kan också innebära att du strukturerar upp undervisning och arbete. För andra är mer frihet bättre. Då kan elevers egna initiativ tas tillvara om du som lärare ger rätt sorts uppmuntran, stöd och återkoppling. Ytterligare en roll du som lärare kan ha är att hålla dig i bakgrunden och låta en elev arbeta ifred. Vilken roll som passar bäst i förhållande till en klass som helhet och till en enskild elev kan variera i olika perioder och vid olika uppgifter.

Kompis, förebild eller stödperson?

Du kan också hamna i en annan sorts roll, till exempel kan det hända att elever söker sig till dig för stöd i sitt privatliv, som om du var en kompis eller för att de önskar att de var som du. Där kan du spela en viktig roll, men det är minst lika viktigt att du är mån om dina gränser för att kunna ha en hållbar arbetssituation.

Publicerad den

Ämneskunskap och pedagogik

Som lärare finns det två olika huvudområden som är viktiga: ämneskunskapen och pedagogiken. När du arbetar med mindre barn blir ämneskunskapen inte lika viktig eftersom det är annat som står i fokus. När du arbetar på gymnasiet kan du istället förvänta dig att eleverna redan lärt sig hur man beter sig i ett klassrum, studieteknik och liknande, och du kan då lägga mer fokus på ämneskunskapen i din undervisning. Beroende på vilken inriktning du väljer som lärare kommer utbildningen anpassas så att det du lär dig passar den åldersgrupp du ska möta.

Är ämneskunskap eller pedagogik viktigast?

I debatten kan man ibland höra åsikter kring vad som är det viktigaste i skolan. Då verkar disciplin och ganska strikta undervisningsformer vara populära, där elever sitter stilla, är tysta och lär sig av läraren. Lärarens ämneskunskaper blir då i fokus och det viktigaste hen kan förmedla till eleverna. I äldre tider såg skolan ut ungefär så, men forskningen har visat att det inte är det bästa sättet för inlärning. Inte heller om det är fokus på att eleverna ska lära sig fakta av olika slag är det den bästa metoden. Istället är en pedagogik anpassad till deras situation och nivå viktig för att förutsättningar för inlärning ska kunna skapas. Det som ibland ses som alltför mjuka metoder kan vara det som gör att eleverna faktiskt hittar nyfikenhet och lust att lära sig, att de kopplar på sin kreativitet och lösningsförmåga – vilket gör att de lär sig mer än om de sitter stilla och är tysta.

Publicerad den

När du jobbar som lärare

Jobbar du redan som lärare, utan att ha examen eller lärarlegitimation? Det kan ofta fungera bra i praktiken, men med rätt utbildning kan det gå ännu bättre. Dessutom får du lättare en fast anställning, bättre lön och andra fördelar som du kanske inte kan få utan legitimationen.

Ett snabbspår för just dig

Att det finns många obehöriga som jobbar som lärare är välkänt. På grund av det har det utformats en utbildning så att det lätt ska gå att få rätt kompetens. Jobbar du redan nu som förskollärare eller lärare kan din erfarenhet och dina tidigare studier kompletteras med ett snabbspår som kallas för VAL – Vidareutbildning Av Lärare.

Hur lång är utbildningen?

Eftersom det skiljer sig åt hur mycket utbildning och yrkeserfarenhet olika personer har kan utbildningen bli olika lång. Det beror på att alla inte måste läsa lika många kurser. Som mest är utbildningen på 120 högskolepoäng, vilket motsvarar två års heltidsstudier. Ofta går det att läsa på deltid så att det går att kombinera utbildningen med arbete. Det kan också gå att läsa på distans. Uppfyller du inte kraven så att du kan läsa VAL finns det andra kurser på distans och deltid som så småningom kan leda till en lärarlegitimation.

Publicerad den

När du har utländsk lärarexamen

Om du kommer från ett annat land, eller om du av annan anledning utbildat dig till lärare någon annanstans än i Sverige, kommer du inte automatiskt få en svensk lärarlegitimation. Däremot finns det en utbildning som är utformad speciellt för personer med utländsk lärarexamen.

En individuell plan

Eftersom det kan se väldigt olika ut vad du har för utbildning och vad du behöver för att kunna fungera i det svenska skolsystemet bygger den här utbildningen på att varje student får en individuell plan. Det finns alltså inga särskilda kurser alla måste gå, men det finns krav som alla måste leva upp till. Den här utbildningen kallas för ULV – Utländska Lärares Vidareutbildning. Utbildningen kan bli olika lång beroende på vad som ingår i din individuella plan, men den är på max 120 högskolepoäng, vilket motsvarar två års heltidsstudier. Du kan läsa mer om utbildningen på lararutbildning.nu eller så kan du prata med en studievägledare.

Vad krävs för att du ska kunna läsa ULV?

För att kunna läsa ULV måste du ha en lärarexamen eller förskollärarexamen som är på minst två år. Ett alternativ är att du istället kan ha en högskole- eller universitetsexamen på minst två år och förutom det ha godkänt i svenska 3, svenska som andraspråk 3, TISUS eller liknande.

Publicerad den

Ämneslärare

När du utbildar dig till ämneslärare behöver du först och främst välja om du vill arbeta med ungdomar i årskurs 7-9 eller med dem som går på gymnasiet. Dessutom behöver du välja vilka ämnen du vill inrikta dig på.

Hur många ämnen undervisar du i?

Som ämneslärare är du expert på de ämnen du undervisar i och du behöver läsa kurser i just de ämnena för att få rätt kompetens. För att få behörighet som ämneslärare måste du ha två eller tre ämnen som är dina, alltså ämnen där du har tillräckligt många poäng från högskola eller universitet. Läser du en ämneslärarutbildning går det ofta att läsa ämneskurserna på kurser som är gjorda för lärarstudenter, så att du hela tiden kan ha ditt framtida läraryrke i fokus. Det kan också vara möjligt att läsa fristående kurser eller få ämneskunskap genom en annan utbildning, och efter det läsa till den pedagogiska utbildningen så att du blir lärare och kan få lärarlegitimation. Det kallas då för KPU.

Att arbeta som ämneslärare

Förutom att du behöver kompetens i dina särskilda ämnen innebär utbildningen till ämneslärare att du får kunskap om hur du hjälper elever att lära sig saker och utvecklas. I utbildningen ingår också frågor som rör etik och demokrati och du får studera barn och ungas identitetsutveckling. Oavsett om du undervisar i årskurs 7-9 eller på gymnasiet är ungdomarna i en ålder som handlar mycket om identitetsskapande och att ta viktiga steg på vägen till vuxenlivet.

Hur lång är utbildningen?

Vill du jobba i årskurs 7-9 är utbildningen på 4-4,5 år beroende på vilka kurser du väljer att läsa. För att bli ämneslärare på gymnasiet är utbildningen 5-5,5 år. I utbildningen ingår praktik, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på sammanlagt 20 veckor. Under den tiden får du en chans att prova lärarlivet på riktigt, och har möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper till verklig undervisning.

Publicerad den

Förskollärare

Känner du att du vill arbeta med de allra yngsta barnen, så är förskollärare rätt val för dig. Då arbetar du med allt från riktigt små barn till barn i femårsåldern, innan det är dags för dem att börja i förskoleklass.

Utbildningen till förskollärare

Som förskollärare hjälper du barnen på många sätt, och det är vanligt att människor missar hur mycket pedagogik och kunskap det behövs för att ge rätt sorts stöd till barnen och uppmuntra deras utveckling. Lärandet sker i den här åldern inte genom lektioner eller övningar av olika slag, utan det handlar om att lära genom lek. Därför är det viktigt att hitta sätt som får barnen att bli nyfikna, vilja experimentera, utforska och använda sin kreativitet. Det här lär du dig under utbildningen. En annan viktig del handlar om språk och kommunikation, eftersom det är områden där barnen utvecklas extremt mycket i den här åldern. Mer om hur du utbildar dig till förskollärare kan du läsa om på allastudier.se eller hos de universitet och högskolor som erbjuder utbildningen.

Hur lång är utbildningen?

När du ska utbilda dig till förskollärare behöver du läsa i 3,5 år på högskola eller universitet. Då ingår både teoretiska studier och praktik. Praktiken är på sammanlagt 20 veckor och kallas för VFU, verksamhetsförlagd utbildning. Under din VFU får du en chans att testa dina teoretiska kunskaper i praktiken. Genom VFU:n får du också chans att förbereda dig på den verklighet som en förskollärare arbetar i, till exempel uppleva hur en arbetsdag kan se ut, vilka moment som kan ingå i arbetet och så vidare.

Är förskollärare verkligen lärare?

Många tycker att det är konstigt att förskollärare räknas som lärare, eftersom det de ser framför sig när de tänker på lärare är någon som står vid en whiteboard och undervisar. Det är en ganska förlegad syn, eftersom det krävs minst lika mycket pedagogik och kunskaper för att ge små barn stöd i sitt lärande, så att de utvecklas och förbereds för sitt framtida skolliv. Att yrket idag kallas för förskollärare är ett försök att höja statusen och visa att det är en roll som är värd att ta på allvar. Som förskollärare är det också möjligt att få en lärarlegitimation efter att utbildningen är avslutad och du tagit din examen, vilket också kan ses som en signal om att förskollärarens roll som just lärare är viktig.

Publicerad den

Grundlärare

När du ska utbilda dig till lärare behöver du välja vilken inriktning du ska ha, eftersom det skiljer sig åt hur det passar att arbeta med elever i olika åldrar. Varje ålder innehåller sin speciella utveckling och sina speciella behov. Skillnader i utbildningen kan också bero på att skolformer har olika inriktningar, till exempel finns det en särskild utbildning för folkhögskolelärare.

Vad är en grundlärare?

Att utbilda sig till grundlärare innebär att du väljer att du vill arbeta med yngre barn. De åldrar det handlar om är förskoleklass till klass 6, och du är inte inriktad på att undervisa i något särskilt ämne. För grundlärare finns det tre olika inriktningar: fritidshem, förskoleklass och årskurs 1-3, och årskurs 4-6.

Att jobba på fritidshem

En grundlärare som jobbar på fritidshem träffar barnen före, under och efter deras skoldagar. Det handlar inte om regelrätt undervisning, som barnen får av andra lärare, utan det handlar om att på andra sätt stimulera lärande. För att bli grundlärare för fritidshem behöver du gå en treårig utbildning på högskola eller universitet och efter examen går det att få lärarlegitimation från Skolverket.

Att arbeta med barn upp till årskurs 3

Nästa inriktning gäller om du vill arbeta med barn i förskoleklass och årskurs 1-3. Det här är barnens första skolår och det är år som är viktiga för att de ska få en bra grund för framtida undervisning. En del av arbetet i den här åldern handlar om att hitta sätt att hjälpa elever med att träna på att befinna sig i själva skolsituationen, eftersom det är något nytt. Utbildningen om du vill jobba med förskoleklass och elever i årskurs 1-3 är fyra år på högskola eller universitet.

Jobba med barn i årskurs 4-6

Den tredje inriktningen du kan välja när du utbildar dig till grundlärare är för att jobba med barn som går i årskurs 4-6. Under de här åren sker en stor social utveckling och också en stor utveckling i kunskapsinhämtning, och du har ansvar för att finnas där under den här viktiga perioden i barnens liv. Utbildningen är också för den här inriktningen fyra år på högskola eller universitet.