NYHETER

Folkhögskollärarna

Förbundet Folkhögskollärarna är den fackliga organisationen för lärare och rektorer verksamma inom den svenska folkhögskolan och för studerande som genomgår utbildning till folkhögskollärare.

Följ oss
Senaste nyheterna
Arkiv

Årets sista nyhetsbrev

Folkhögskollärar-Nytt Aktuell information från Förbundet Folkhögskollärarna 2019-12-16

Förbundsmöte 10 – 12 juni 2020 Denna gång på Liljeholmens folkhögskola, Rimforsa.

Val av ombud sker på distriktsårsmötena enligt nedan:

Distrikt 1: 27 – 28/2 Strömbäcks folkhögskola

Distrikt 2: 18/3 Bollnäs folkhögskola

Distrikt 3: 3/3 Hällefors folkhögskola

Distrikt 4: 17/2 Lärarnas hus, Stora Essingen, Stockholm

Distrikt 5: 11/3 Liljeholmens folkhögskola

Distrikt 6: 5/3 Årsmötet sker via digitala medier, info skickas separat vid kallelse

Distrikt 7: 20/2 Grebbestad folkhögskola

Distrikt 8: 24/3 St Maria Folkhögskola, Malmö

Förbundsstyrelsens förslag att bilda avdelning inom Lärarförbundet och att upplösa förbundet (se nedan) kommer att sändas ut i början av februari till samtliga medlemmar. Nominera – till förbundsstyrelse alternativt till samrådsavdelningsstyrelse. Valberedningen hittar du på https://folkhogskollararna.se/om-oss/valberedning/. Motioner ska vara förbundet tillhanda senast den 10 mars, enligt förbundsstadgan. Mailas till förbundsordförande Ingela Zetterberg, se nedan.

Beslut på Extra Förbundsmöte 16 – 17 oktober Förbundets ombud samlades för att besluta om förbundsstyrelsens förslag att bilda en avdelning för Folkhögskollärare inom Lärarförbundet samt att upplösa Förbundet Folkhögskollärarna. Protokollet och förbundsstyrelsens förslag finns på www.folkhogskollararna.se. För att upplösa förbundet krävs ett andra beslut dvs på förbundsmötet 10 – 12 juni 2020. Hur påverkas medlemmarna av beslutet? Lokalavdelningarna ändrar namn till klubb och lokala fackliga arbetet på folkhögskolorna fortsätter som vanligt. Har du frågor är du välkommen att kontakta förbundsordförande Ingela Zetterberg, ingela.zetterber@lararforbundet.se. tel. 08-737 67 00, Förbundet Folkhögskollärarna, Box 12229, 102 26 Stockholm

Folkhögskollärarveckan 18 – 20 mars 2020 hålls i år på Bollnäs folkhögskola.

Kurs för nyanställda folkhögskollärare Styrelsen har beslutat att anordna kursen även 2020 närmare bestämt 5 – 7 augusti. Inbjudan och information kommer i början av 2020.

För att få aktuell information – uppdatera ombud och mailadresser! Vi vädjar till er att uppdatera vilka som är ordförande/ombud på era folkhögskolor. Vi kan inte nå er om vi inte har aktuella listor! Maila Annika Tirèn, annika.tiren@lararforbundet.se. Det är också viktigt att medlemmarna uppdaterar sina uppgifter på www.lararforbundet.se Min Sida.

Vi önskar er alla en God Jul och Gott Nytt År!

Bengt Wensmark, ombudsman, tel. 08-737 68 96 Annika Tirén, kanslist, tel. 08- 737 67 64 Ingela Zetterberg, förbundsordförande, tel. 08-737 68 97

Dela på facebook
Dela på twitter