Information om ny avdelning

Vi vill berätta för dig om några saker som händer och berör dig.

För några dagar sedan (11/6) beslöt Förbundet Folkhögskollärarna på Förbundsmötet att upplösas förbundet och att bilda Samrådsavdelningen Folkhögskola inom Lärarförbundet. Mötet har valt en styrelse och har valt Tomas Rosengren, Strömbäcks folkhögskola, till ordförande

I Samrådsavdelningen, som är rikstäckande, samlas ALLA medlemmar som är anställda på folkhögskola.

Från 1 juli 2020 kommer alla medlemmar flyttas till Samrådsavdelningen Folkhögskola som har sin egen styrelse.

Du kommer även i fortsättningen få tidningen Folkhögskolan.

Stämmer inte uppgiften att du arbetar på folkhögskola ber vi dig att ändra dina anställningsuppgifter på www.lararforbundet.se/medlemmar/loggain eller ring Lärarförbundet Kontakt 0770-330303.