Ny styrelse på plats

En ny ordförande och styrelse är nu på plats: Tomas Rosengren, Strömbäcks fhsk, ordf, Ledamöter på två år: Ingela Börjesson, Västerbergs fhsk, Annika Blom, Medlefors fhsk, Anita Runesdotter, Marieborgs fhsk, Sara Silversköld, Birkagårdens fhsk. På ett år: Helle Dahl, Wendelsbergs fhsk, Rafah Khoudary, St Birgitta fhsk, Lisa Nissen, Glokala fhsk, Erik Sellgren, Högalids fhsk.

Revisorer Carin Larsson och Rickard Liljeqvist, ersättare: Rebekka Homilius och Benny Jonasson

Valberedning: Linda Carstedt distrikt 1, Maria Holmgren distrikt 2, Jenny Blom distrikt 3, Elisabeth Schück, distrikt 4, Eva Ogenborg, distrikt 5, Sven Gustafsson, distrikt 6, Emma Liljeborg distrikt 7, Johanna Fredriksson, distrikt 8. Ersättare: Hugo Hultqvist, Christine Fransen, Samuel Björk, Patrik Munthe, Staffan Kahn.