Beslut om upplösning av förbundet

Alldeles nyss så biföll Förbundsmötet förbundsstyrelsens förslag ”att upplösa Förbundet Folkhögskollärarna samt att bilda samrådsavdelningen Lärarförbundet Folkhögskola”. Rösterna för JA: 54 och för NEJ: 11. Avveckling av förbundet kommer att ske under året.

Förbundsmöte dag två

Dag ett avslutades med att nuvarande styrelse beviljades ansvarsfrihet. Just nu så föredras förbundsstyrelsens förslag. Efter det så kommer ombuden att diskutera förslaget i olika grupper. För att styrelsens förslag ska gå igenom så krävs att 2/3 av ombuden bifaller förbundsstyrelsens förslag.