Information om ny avdelning

Vi vill berätta för dig om några saker som händer och berör dig.

För några dagar sedan (11/6) beslöt Förbundet Folkhögskollärarna på Förbundsmötet att upplösas förbundet och att bilda Samrådsavdelningen Folkhögskola inom Lärarförbundet. Mötet har valt en styrelse och har valt Tomas Rosengren, Strömbäcks folkhögskola, till ordförande

I Samrådsavdelningen, som är rikstäckande, samlas ALLA medlemmar som är anställda på folkhögskola.

Från 1 juli 2020 kommer alla medlemmar flyttas till Samrådsavdelningen Folkhögskola som har sin egen styrelse.

Du kommer även i fortsättningen få tidningen Folkhögskolan.

Stämmer inte uppgiften att du arbetar på folkhögskola ber vi dig att ändra dina anställningsuppgifter på www.lararforbundet.se/medlemmar/loggain eller ring Lärarförbundet Kontakt 0770-330303.

Ny styrelse på plats

En ny ordförande och styrelse är nu på plats: Tomas Rosengren, Strömbäcks fhsk, ordf, Ledamöter på två år: Ingela Börjesson, Västerbergs fhsk, Annika Blom, Medlefors fhsk, Anita Runesdotter, Marieborgs fhsk, Sara Silversköld, Birkagårdens fhsk. På ett år: Helle Dahl, Wendelsbergs fhsk, Rafah Khoudary, St Birgitta fhsk, Lisa Nissen, Glokala fhsk, Erik Sellgren, Högalids fhsk.

Revisorer Carin Larsson och Rickard Liljeqvist, ersättare: Rebekka Homilius och Benny Jonasson

Valberedning: Linda Carstedt distrikt 1, Maria Holmgren distrikt 2, Jenny Blom distrikt 3, Elisabeth Schück, distrikt 4, Eva Ogenborg, distrikt 5, Sven Gustafsson, distrikt 6, Emma Liljeborg distrikt 7, Johanna Fredriksson, distrikt 8. Ersättare: Hugo Hultqvist, Christine Fransen, Samuel Björk, Patrik Munthe, Staffan Kahn.

Beslut om upplösning av förbundet

Alldeles nyss så biföll Förbundsmötet förbundsstyrelsens förslag ”att upplösa Förbundet Folkhögskollärarna samt att bilda samrådsavdelningen Lärarförbundet Folkhögskola”. Rösterna för JA: 54 och för NEJ: 11. Avveckling av förbundet kommer att ske under året.

Förbundsmöte dag två

Dag ett avslutades med att nuvarande styrelse beviljades ansvarsfrihet. Just nu så föredras förbundsstyrelsens förslag. Efter det så kommer ombuden att diskutera förslaget i olika grupper. För att styrelsens förslag ska gå igenom så krävs att 2/3 av ombuden bifaller förbundsstyrelsens förslag.

Förbundsmöte 2020

Nu har vi startat vårt Förbundsmöte. På vår Facebooksida så rapporterar vi kortfattat vad som händer under dessa dagar. Mötet pågår onsdag eftermiddag till fredag lunch. Ordföranden för mötet är August Nilsson och Carin Larsson.