Med anledning av Coronaviruset

Vi är nu många som ser att våra arbetsuppgifter ändras i snabb takt med tanke på coronaviruset. Känner du dig osäker på vad som gäller för dig angående förändringarna så ta kontakt med Kontakten, telefon 0770-33 03 33.

Mer information kan du även hitta här i länken: https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/allt-du-behover-veta-om-corona-i-skolan

Enligt gängse rekommendationer så avråder vi våra förtroendevalda att ex resa/mötas i större sällskap. Finns planerade möten den närmaste tiden så bör dessa ställas in/senareläggas alternativt genomförs digitalt. Detta gäller för alla nivåer i organisationen.