Folkhögskollärarveckan 2020

Välkommen till Folkhögskollärarveckan 2020

Tillsammans är vi starka! Som traditionen påbjuder genomför vi även 2020 kurser vecka 12, onsdag den 18 mars till och med fredag den 20 mars för våra förtroendevalda. I år kommer vi att vara på Bollnäs folkhögskola och det är färre kurser och platser än vanligt dvs antalet är starkt begränsat. Först till kvarn… Alla kurser är kostnadsfria.

Anmälan gör du på https://www.trippus.net/kursveckan20/deltagare

Kurs 1 Facklig grundkurs En grund för dig som är ny som förtroendevald och som behöver känna dig säkrare på dina rättigheter och skyldigheter som facklig förtroendevald. Hur man kan jobba fackligt på arbetsplatsen. Vi går igenom de viktigaste lagarna. Det är bra om du har tagit del av Lärarförbundets digitala utbildningar innan du kommer till Bollnäs.

Kurs 2 Facklig påbyggnad Påbyggnadskursens handlar om inflytande. Vi kommer att titta på MBL och AML och hur vi praktiskt agerar utifrån dessa lagar och våra kollektivavtal. På samma sätt granskar vi även samverkansavtalen. Utrymme kommer att finnas för att diskutera aktuella fackliga problem som deltagarna medtagit till kursen som exempel på lyckat eller misslyckat inflytande. Vi kommer även att diskutera lönebildning. Det är bra om du har tagit del av Lärarförbundets digitala utbildningar innan du kommer till Bollnäs.

Kurs 3 Kurs för nyanställda folkhögskollärare del 2 Kursen är fulltecknad.

Årets sista nyhetsbrev

Folkhögskollärar-Nytt Aktuell information från Förbundet Folkhögskollärarna 2019-12-16

Förbundsmöte 10 – 12 juni 2020 Denna gång på Liljeholmens folkhögskola, Rimforsa.

Val av ombud sker på distriktsårsmötena enligt nedan:

Distrikt 1: 27 – 28/2 Strömbäcks folkhögskola

Distrikt 2: 18/3 Bollnäs folkhögskola

Distrikt 3: 3/3 Hällefors folkhögskola

Distrikt 4: 17/2 Lärarnas hus, Stora Essingen, Stockholm

Distrikt 5: 11/3 Liljeholmens folkhögskola

Distrikt 6: 5/3 Årsmötet sker via digitala medier, info skickas separat vid kallelse

Distrikt 7: 20/2 Grebbestad folkhögskola

Distrikt 8: 24/3 St Maria Folkhögskola, Malmö

Förbundsstyrelsens förslag att bilda avdelning inom Lärarförbundet och att upplösa förbundet (se nedan) kommer att sändas ut i början av februari till samtliga medlemmar. Nominera – till förbundsstyrelse alternativt till samrådsavdelningsstyrelse. Valberedningen hittar du på https://folkhogskollararna.se/om-oss/valberedning/. Motioner ska vara förbundet tillhanda senast den 10 mars, enligt förbundsstadgan. Mailas till förbundsordförande Ingela Zetterberg, se nedan.

Beslut på Extra Förbundsmöte 16 – 17 oktober Förbundets ombud samlades för att besluta om förbundsstyrelsens förslag att bilda en avdelning för Folkhögskollärare inom Lärarförbundet samt att upplösa Förbundet Folkhögskollärarna. Protokollet och förbundsstyrelsens förslag finns på www.folkhogskollararna.se. För att upplösa förbundet krävs ett andra beslut dvs på förbundsmötet 10 – 12 juni 2020. Hur påverkas medlemmarna av beslutet? Lokalavdelningarna ändrar namn till klubb och lokala fackliga arbetet på folkhögskolorna fortsätter som vanligt. Har du frågor är du välkommen att kontakta förbundsordförande Ingela Zetterberg, ingela.zetterber@lararforbundet.se. tel. 08-737 67 00, Förbundet Folkhögskollärarna, Box 12229, 102 26 Stockholm

Folkhögskollärarveckan 18 – 20 mars 2020 hålls i år på Bollnäs folkhögskola.

Kurs för nyanställda folkhögskollärare Styrelsen har beslutat att anordna kursen även 2020 närmare bestämt 5 – 7 augusti. Inbjudan och information kommer i början av 2020.

För att få aktuell information – uppdatera ombud och mailadresser! Vi vädjar till er att uppdatera vilka som är ordförande/ombud på era folkhögskolor. Vi kan inte nå er om vi inte har aktuella listor! Maila Annika Tirèn, annika.tiren@lararforbundet.se. Det är också viktigt att medlemmarna uppdaterar sina uppgifter på www.lararforbundet.se Min Sida.

Vi önskar er alla en God Jul och Gott Nytt År!

Bengt Wensmark, ombudsman, tel. 08-737 68 96 Annika Tirén, kanslist, tel. 08- 737 67 64 Ingela Zetterberg, förbundsordförande, tel. 08-737 68 97