Extra Förbundsmöte har beslutat

Förbundet Folkhögskollärarna samlade sina ombud till Extra Förbundsmöte på Djurönäset 16-17/10.

Följande beslut togs:

– ett första beslut att upplösa Förbundet Folkhögskollärarna.

– uppdra åt förbundsstyrelsen att ska vara arbetsgrupp för bildande av en avdelning för folkhögskollärare inom Lärarförbundet.

– att uppmana att Lärarförbundets förbundsstyrelse bildar en avdelning för folkhögskollärare.

Förbundsstyrelsen fick med sig förslag och idéer och dessa kommer vi att hantera i arbetet med förslaget till avdelning.

Vad händer nu?

Februari – Mars 2020 Distriktsårsmöten

Alla medlemmar kallas och ska få information om förslag på hur avdelningens organisation ska se ut.

Ombud väljs till Förbundsmötet

10 – 12 juni 2020 Förbundsmöte

Förbundsstyrelsen föreslår ett andra beslut att upplösa Förbundet Folkhögskollärarna samt att bilda en avdelning inom Lärarförbundet.

Alla medlemmar kallas till medlemsmöte.

Förbundsstyrelsen kommer att kommunicera förslag med samtliga medlemmar, lokalavdelningar och distriktsstyrelser.

För frågor och funderingar kontakta ordförande Ingela Zetterberg, ingela.zetterberg@lärarförbundet.se.