Dags för disktriktssårsmöten

Här kommer datum för årets distriktsmöten:

Distrikt 1 (Övre Norrland) – 28 februari – 1 mars på Medlefors folkhögskola

Distrikt 2 (Nedre Norrland) 14 mars på Bäckedals folkhögskola

Distrikt 3 (Berglsagsdistriktet) 12 mars, på Fornby folkhögskola

Distrikt 4 (Stockholm, Uppsala, Gotland) 20 februari, Lärarnas Hus, Stora Essingen, Stockholm

Distrikt 5 (Södermanland, Närke, Östergötland) 14 mars på Valla folkhögskola

Distrikt 6 (Småland) vilande distrikt. Har två medlemsmöten. 5 mars kl 16.30 på Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping och den 6 mars kl 16.30 på Högalids folkhögskola i Kalmar.

Distrikt 7 (Västra Götaland, Halland) 26 februari på Nordiska folkhögskolan

Distrikt 8 (Skåne, Blekinge) 5 mars, Östra Grevie