Förslag: Samrådsavdelning inom Lärarförbundet

För åtta år sedan utökade vi vårt samarbete med Lärarförbundet. Förbundet Folkhögskollärarna är idag till stor del delaktigt i Lärarförbundets verksamhet på olika plan. Vi ser också att samarbetet har varit till stor nytta för våra medlemmar.

För att ytterligare fördjupa samarbete föreslår Folkhögskollärarnas förbundsstyrelse nu en omorganisation där vi bildar en en samrådsavdelning inom Lärarförbundet.

Sammanfattning

 • Samrådsavdelningen äger och driver folkhögskollärarnas professionsfrågor.
 • Genom bildandet av en samrådsavdelning frigörs mer resurser att arbeta med utbildningsformen folkhögskola.
 • Medlemskapet blir tydligare.
 • Medlemmen vänder sig till en enda kanal med sina frågor.
 • Medlemmarnas möjligheter att påverka avtalsförhandlingar ökar genom att vi får ett mer direkt förhandlingsmandat gentemot SKL.
 • Medlem kallas till årsmöte.
 • Medlemmarna i samrådsavdelningen får möjlighet till direkt inflytande i Lärarförbundet genom möjligheten att väljas in i Lärarförbundets olika beslutande organ.
 • Ekonomiska och administrativa vinster.
 • Samrådsavdelningen får stöd och hjälp av Lärarförbundets olika experter.
 • Medlemmarna får ett bättre stöd i de vardagliga fackliga frågorna genom Lärarförbundet Kontakt och medlemsservice ökar genom den expertis som finns inom Lärarförbundet på områden som avtalsfrågor, professionsfrågor och arbetsmiljöfrågor.
 • Medlemmar och fackliga företrädare får stöd, hjälp och kompetensutveckling via Lärarförbundets regionkontor och kansli.
 • Distrikten ersätts av Regionala råd

Läs mer här Omarbetat förslag angående samrådsavdelning