Förslag: Samrådsavdelning inom Lärarförbundet

För åtta år sedan utökade vi vårt samarbete med Lärarförbundet. Förbundet Folkhögskollärarna är idag till stor del delaktigt i Lärarförbundets verksamhet på olika plan. Vi ser också att samarbetet har varit till stor nytta för våra medlemmar.

För att ytterligare fördjupa samarbete föreslår Folkhögskollärarnas förbundsstyrelse nu en omorganisation där vi bildar en en samrådsavdelning inom Lärarförbundet.