Avtalsinformation

Förhandlingar pågår med IDEA, Arbetsgivaralliansen och Sveriges kommuner och Landsting. När det gäller avtalet med Sveriges kommuner och Landsting (SKL) pågår medling.

Avtalsförhandlingarna med Arbetsgivaralliansen och IDEA pågår. Något slutresultat förväntas inte innan semestrarna.

Ännu mer GDPR

Den 25 maj 2018 började vi och resten av EU följa den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Syftet med dataskyddsförordningen är att stärka din personliga integritet och särskilt din rätt till skydd av dina personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller alla företag och organisationer inom EU som behandlar personuppgifter. Förordningen ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL).

Vad är personuppgifter?

En personuppgift är varje upplysning som går att knyta till dig: namn, bilder, adress, telefonnummer med mera.
Vad har vi uppgifterna till?
Förbundet Folkhögskollärarna har en del av dina personuppgifter i vårt mailregister. Det innehåller bland annat ditt namn, telefonnummer, adress och email. Vårt ändamål med personuppgiftsbehandlingen är att
• att medlemmar ska kunna nå förtroendevalda inom förbundet
• skicka nyhetsbrev

Hur hanterar vi uppgifterna?

Förbundet Folkhögskollärarna är personuppgiftsansvariga och hanterar dina uppgifter enligt dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att vi ser till att
• ha ett tydligt syfte
• ha en rättslig grund
• skydda uppgifterna
Som medlem och förtroendevald har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig. Du kan också begära rättelse och komplettering om personuppgifterna är ofullständiga. Dataskyddsförordningen innehåller en rätt för dig som medlem och fötroendevald att under vissa förutsättningar få dina personuppgifter raderade när de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilka de samlats in. Du förväntas inte göra någonting pga detta utan det är ren information

Läs med om Lärarförbundets behandling av personuppgifter i länken nedan

https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/lararforbundets-behandling-av-personuppgifter

Folkhögskoleforum

Sveriges folkhögskolor och Förbundet Folkhögskollärarna arrangerar nu tillsammans för första gången Folkhögskoleforum. En heldag med fokus på aktuella frågor inom folkhögskolan.

Intressanta och inspirerande föreläsningar, seminarium och möjlig- heter för nätverkande. Ett antal utställare från olika områden finns också på plats.

För vem?

Alla med anknytning till folkhögskola är välkomna – pedagoger och annan personal, rektorer, ordförande och styrelser.

När?

Folkhögskoleforum äger rum torsdagen den 1 november, alltså under höstlovet vecka 44, för att möjliggöra för så många som möjligt att delta. Tidigare samma vecka arrangeras även Skolforum på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Var?

Lärarnas hus, Segelbåtsvägen 15 på Stora Essingen i Stockholm.

Mer information och detaljerat program kommer i september.
Boka in dagen i kalendern redan nu!

Läs mer om programmet genom att klicka på länken:

https://www.sverigesfolkhogskolor.se/for-folkhogskolorna/kompetensutveckling/konferenser-och-seminarier/folkhogskoleforum/