Medling i avtalsförhandlingarna mellan lärarfacken och SKL

Medling i avtalsförhandlingarna mellan lärarfacken och SKL

Lärarnas Samverkansråd har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta beslutat att tillkalla medlare i förhandlingarna om ett nytt avtal.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta har tillsammans med Lärarnas Samverkansråd beslutat att tillkalla medlare i förhandlingarna om ett nytt avtal.

Det nuvarande avtalet, som löpte ut den 31 mars 2018 och förlängdes i början av april, gäller tillsvidare även under medlingen. Avtalet omfattar omkring 200 000 lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare.

https://www.lararforbundet.se/artiklar/fraagor-och-svar-om-medling-i-avtalsforhandlingarna

 

 

Information om avtalsrörelsen

Våra avtal

Lärarförbundet/Folkhögskollärarna och Lärarnas Riksförbund förhandlar som en part i Lärarnas Samverkansråd gällande avtalen med SKL, Arbetsgivaralliansen och IDEA.  De nuvarande avtalen har gått ut.

Parterna har beslutat om att förhandla vidare. Därför prolongeras, det vill säga förlängs, avtalen medan förhandlingarna pågår. Prolongeringen gäller tillsvidare, till dess en överenskommelse träffas eller någon av parterna säger upp prolongeringen, vilket kan göras med 7 dagars framförhållning.

För dig som medlem och anställd innebär prolongeringen att det gamla avtalet gäller, med samma villkor som idag, fram till dess ett nytt avtal är klart.

Nedan ser du några frågor och svar på prolongering.

Vad är prolongering?

  • Det innebär att ett kollektivavtal förlängs, under tiden det är under omförhandling. Det sker genom en gemensam överenskommelse av parterna, som förlänger avtalet medan förhandling pågår.

Hur länge kan det hålla på?

  • Till dess att parterna har förhandlat klart. Det finns ingen specifik tidsgräns.
  • Det är självklart bra att ha samtal med din chef, men din nya lön ska du få besked om när det centrala avtalet är klart.

Innebär prolongeringen att min lön höjs senare än 1 april?

  • För att du i praktiken ska kunna få din nya lön utbetald ska först det nya avtalet vara klart och sedan den lokala löneöversynen slutföras. När din nya lön väl är klar, gäller den normalt från första april.

Vill du ha mer information?

Hör av dig till Lärarförbundet kontakt, telefon 0770-33 03 03, e-post kontakt@lararforbundet.se

Med vänlig hälsning

Bengt Wensmark

Ombudsman