Lärarförbundets styrelse föreslår stadgeändring till kongressen 2018

Vi har fått flera oroande frågor angående artikel i Lärarnas tidning. Lärarförbundets stadgeförslag innebär ingen ändring för oss folkhögskollärare. Lärarförbundets svar ger klarhet:

”Några av våra medlemsgrupper som vi anser tillhör professionen (t.ex.

yrkeslärare, modersmålslärare, folkhögskollärare, musik- och kulturskollärare

och vissa högskolelärare) kan dock inte lärarutbildning vara ett krav för

medlemskap. För dessa medlemsgrupper handlar relevant utbildning om andra

utbildningar, som t.ex. andra högskoleutbildningar, estetiska och konstnärliga

utbildningar, etc. Om stadgan ändras enligt förbundsstyrelsens förslag kommer

den tolkas så att dessa medlemsgrupper kan fortsätta bli medlemmar i

förbundet.”

För mer information angående Lärarförbundets kongress i höst klicka på länken nedan

https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/kongressen-2018/