Inbjudan till Folkbildningens forskningsdag 2017

Den reflekterande folkbildaren i en ny omvärld

Välkommen till en arena där praktiskt verksamma inom folkbildningen möter forskare!
Vi riktar oss till företrädare för studieförbund, folkhögskolor, bibliotek och andra arenor
i det civila samhället. Årets konferens tar upp den reflekterande folkbildaren i en ny
omvärld. Vad händer med folkbildningens kunskapssyn och arbetsformer när det ställs
krav på professionell hantering, kvalitet och resultat?

Finns det utrymme för den reflekterande folkbildaren idag och även morgon? Vad
behöver en cirkelledare veta om folkbildningens mål och visioner? Hur förbereder sig
dagens och morgondagens folkhögskollärare för framtiden? Vilket kunnande utvecklas
sociala rörelser och organisationer i det civila samhället? Vilken beredskap finns i normkritiska
frågor och inkluderande mekanismer i folkbildningen?

Föreningen för folkbildningsforskning vill stimulera forskare och praktiker till ett utbyte
som bygger på en ömsesidig dialog och en respekt för varandras kunskaper och perspektiv.

Lokal: Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12 N, Stockholm
Tid: Onsdagen den 20 september, klockan 9.30-16.00
Kostnad: 600 kr för icke medlem
400 kr för enskild medlem i Föreningen för folkbildningsforskning
Anmälan: Anmäl dig här
Kontakt: Kenneth Abrahamsson, kenneth.abrahamsson1@gmail.com

Inbjudan och program: Folkbildningens forskningsdag 2017 (pdf)