Fornby folkhögskola

Fornby folkhögskola ligger i Borlänge i Dalarna. Studiemiljön är härlig. Vackra hus runt en gård med träddungar och med Tunaån intill. Skolan har två filialer, en i Falun och en i Ludvika. Internatet i Borlänge har 35 platser.

Huvudman är Landstinget Dalarna och skolan har funnits på samma plats sedan starten 1867. Fornby är en medelstor folkhögskola med hög andel allmän kurs. Just nu har vi 11 olika inriktningar; svenska som andraspråk, estetisk, social, internationell, baskurser och högskoleförberedande. Några läser tematiskt i sammanhållen grupp, andra blandar deltagare från olika inriktningar i nivågrupperade ämnesstudier.

Nästan hälften av de studerande i allmän kurs har dokumenterade särskilda behov av något slag. Under 2017 arbetar vi med stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten, Spsm, i ett projekt för att möta dessa studerandes särskilda behov samtidigt som vi ytterligare stärker vår folkhögskolemässighet. Bland annat arbetar vi med ”Sju landmärken för hållbar utveckling” där en läkare i Landstinget Dalarna skapat en ram för att koppla samman globala hållbarhetsmål med personlig utveckling.

Fornby har egen betygsrätt för Sfi, Svenska för invandrare, sedan 2011. Sfi drivs på dagtid, men vi har också ett 50-tal deltagare i flexkurser på deltid där en del av studierna sker på distans. Vi har också Svenska från dag ett och Etableringskurser, både i Borlänge och Ludvika. Våren 2017 har vi studiemotiverande SMF-kurser i Borlänge och Ludvika med deltagare som har svenska som andraspråk, och dessutom ett antal SMF-deltagare som läser integrerat i olika allmänna kurser.

Konstkursen omfattar teckning, målning, skulptur, grafik och konsthistoria. Alla lärare på kursen är professionella konstnärer med olika specialområden. Den estetiska verksamheten är bred om och omfattar också olika kurser inom sömnad och vävning samt att alla kurser har en halvdag i veckan med tillvalet ”Kultur, kropp och själ” där deltagarna blandas från olika kurser och arbetar med olika estetiska och praktiska ämnen.

Vi är en av de skolor som har en kurs för vuxna med förvärvad hjärnskada och från 2018 räknar vi med att starta Fritidsledarutbildning igen efter ett uppehåll på närmare 15 år.

Vår logotype är en Narrhuva (kohleria xgigantea), en krukväxt som odlas på Fornbys fönsterbrädor. Blomman påminner om en narrmössa. Den medeltida narren var den ende som kunde skratta åt fursten utan att få huvudet avhugget. Han hade en viktig funktion som sanningssägare eftersom furstar ofta omgav sig med folk som sa vad de trodde att fursten ville höra, inte nödvändigtvis vad som var sant.

När vi kan skratta åt makten får makten något att tänka på, och makten blir mindre farlig. Narren har alltså, precis som folkbildningen, en viktig pedagogisk och demokratisk funktion. Även i vardagen på folkhögskolan är skrattet viktigt. När vi kan skratta åt oss själva, när vi kan koppla av och ha roligt – då går lärandet lätt.

Här kan du se en film från Fornby Folkhögskola

Filmen är producerad av Film- och TV-studenterna Thomas Ljungberg, Henrik Johansson och Oskar Israelsson vid Högskolan Dalarna våren 2017. Två av dem är själva tidigare folkhögskolestuderande.

Program för pedagogdagen

9.30 Kaffe och smörgås

10.00 Folkhögskolelärarens dilemman
– På gränsen mellan folkbildare och terapeut
Föreläsning och diskussion med Margareta Gobert

12.15 Lunch

13.00 Välj mellan dessa alternativ:

  • Fortsatta diskussioner och fallstudier kring temat ”Folkhögskolelärarens dilemman”
  • VGR:s folkhögskolor har ett eget möte där bl a representanter utses till centrala samverkansgruppen för regionens skolor
  • Lokala fackliga frågor

14.15 Årsmötesförhandlingar
Förbundet Folkhögskolelärarna-SFHL Distrikt 7

Ca 15.30 Dagen avslutas