Välkommen till Folkhögskollärarveckan!

För att anmäla sig till nedanstående utbildningar så måste du som medlem logga in dig på lararforbundet.se. När du väl är inloggad kan du anmäla dig via kurser. Om det mot förmodan inte skulle fungera kontakta: britt-marie.gerdin@lararforbundet.se

Folkhögskollärarveckan 2017
Vi kommer att under vecka 12, måndagen den 20 mars till och med onsdagen den 22 mars, anordna kurser för våra förtroendevalda. I år kommer vi att vara på Lillsved.
Vi kommer i år att ha en buss som kör er från City-terminalen till Lillsved måndag kl. 11.00 för att sedan gå tillbaka onsdag kl. 15.00. Våra kurser håller på till ca kl. 18.00 dag 1 och 2. Alla kurser är tredagarskurser vilket medför att vi inte tar emot anmälningar för en eller två dagar.
Friskvårdsaktiviteter kommer att erbjudas på kvällarna så medtag passande kläder. Om du har behov av särskild kost eller har andra särskilda behov, måste detta meddelas direkt vid din anmälan samt om du av någon anledning inte tänker övernatta.
Alla kurser är kostnadsfria.

Kurs 1 (mån, tis, ons)
Facklig grundkurs
En grund för dig som är ny som förtroendevald och som behöver känna dig säkrare på dina rättigheter och skyldigheter som facklig förtroendevald. Hur man kan jobba fackligt på arbetsplatsen.
Vi går igenom LAS, FML, MBL/samverkan samt arbetsmiljö (OSA)

Kurs 2 (mån, tis, ons)
Folkhögskolans Yrkesetik – Inriktning bemötande
Hur skiljer sig folkhögskollärares yrkesetik från andra lärares. Hur beskriver folkhögskollärare bemötandet med kursdeltagare?
Hur förs samtalet på skolorna? Hur ger vi inspiration till det lokala arbetet med yrkesetiken? Etiskt tänkande – etiskt handlande – etiska konsekvenser. ”Stärka och utveckla demokratin” – inspirera kursdeltagare till att fördjupa sin egen etiska reflektion och praxis.

Kurs 3 (mån, tis, ons)
Från jag till vi – kan den digitala tekniken hjälpa till?
Hur ska vi få större sammanhållning bland våra kursdeltagare? Går det att använda smartphones till det?
Först kommer att få lära oss mer om gruppens möjligheter och utveckling under en workshop med Katrin Byréus, dramapedagog och handledare.
Därefter kommer Ulrika Knutsson från FSO, handleda oss i hur man kan använda telefonen som ett kreativt verktyg. Vi lär oss göra appar, poddar mm vilket vi kan användas till kommunikation i klasser och grupper.
Kursen passar både lärare på särskild och allmän kurs och alla kommer kunna vara med, med eller utan telefon.

Kurs 4 (mån, tis, ons)
Ny som folkhögskollärare
Fortsättningskurs (fullt)