STIPENDIER

Våra stipendier

För dig som medlem i Förbundet Folkhögskollärarna så finns det två olika stipendier att söka.

Kort om Solidaritetsstipendiet

Förbundet Folkhögskollärarnas fackliga arbete för goda anställningsvillkor, goda arbetsförhållanden och utveckling av skolformen stannar inte vid Sveriges gränser. Solidariteten med lärare i andra länder är en viktig del av förbundets verksamhet. Därför avsätts en del av den fackliga avgiften för att ge möjlighet att söka stipendiemedel för internationellt engagemang

Kort om Forskarstipendiet

Vid ombudsmötet 2016 så beslutade Förbundet Folkhögskollärarna att inrätta ett stipendium med syfte att möjliggöra för folkhögskollärare att ”utöva praktiknära forskning/ verksamhetsutveckling och kunskapsinhämtning”.

Ansökan för bägge stipendierna är 15 april och 15 oktober 2017-2020. Läs mer om stipendierna i flikarna ovanför.