Sambildande

Förbundet Folkhögskollärarna distrikt 5 tar genom SAMBILDANDE initiativet till en långsiktig kompetensutveckling för medarbetare på folkhögskolor. Initialt vill vi lägga fokus på en samsyn kring folkbildningen som idé, vår gemensamma värdegrund, vårt uppdrag, samt hur vi i vårt vardagsarbete kan göra detta synligt – oavsett vi är pedagoger eller jobbar inom servicesidan på skolorna.

Sambildande den 9 mars på Valla folkhögskola.
”Folkhögskola för deltagande demokrati”
Nu börjar programmet ta form. Så här ser det preliminärt ut:

09.30 Fika
10.00 Louise Malmström – moderator/samtalsledare – inleder
10.20 Anette Lydén – trendspaning om folkhögskollärarens vardag
Magnus Dahlstedt – så formas en medborgare
11.30 Samtal i grupper
12.30 Lunch
13.15 Kulturinslag
13.30 Presentation av F-linjen och aktuella kurser
13.45 Berit Larsson – undervisning som social konst
14.30 Panelsamtal
15.30 Avslutning
Inbjudan med anmälan skickas inom kort till deltagande skolor.
Välkomna till en spännande dag!