NYHETER

Rapport från förbundsstyrelsen

 
Styrelsen har arbetat och processat tre dokument som nu är färdiga och ligger på vår webb, se mer under fliken ”Vårt yrke” här på sidan. Det handlar om:
Folkhögskollärarens yrkesetik
Folkhögskolan som egen utbildningsform
Samtalsunderlag om professionen
Vi kommer att delta även i år under Almedalsveckan. Det gör vi tillsammans med Sveriges
Folkhögskolor.  Ett seminarium är under planering och vi återkommer om tid m.m.
Styrelsen har diskuterat medlemsantal och att vi måste rekrytera.
Vi vill att alla folkhögskollärare ska vara medlemmar hos oss. Vi startar nu det arbetet genom detta
utskick. Hjälp oss att rekrytera!
Styrelsen har blivit informerad om GDPR, den nya dataskyddslagen. Vi återkommer under våren med mer information vad som gäller för Förbundet Folkhögskollärarna.
Uppdatera dina uppgifter på Mina sidor!
Viktigt för att du ska få tidningen Folkhögskolan
och med rätt information i avtalstider samt  för att vi ska kunna kommunicera med dig.
Det gör du via www.lararforbundet.se
Hälsningar
Bengt Wensmark, ombudsman
Caroline Martnell, administratör
Ingela Zetterberg, förbundsordförande