INTERNATIONELLT

EAEA

EAEA är en europeisk organisation med 116 medlemmar i 43 länder som jobbar med folkbildning/vuxenutbildning.

EAEA:s huvudsakliga arbetsuppgifter är:

  • att verka för det livslånga lärandets genomförande i Europa.
  • utveckling av bättre arbetsmetoder inom folkbildningen genom projekt, utbildning och publikationer.
  • att förmedla information och ge annan service till våra medlemmar.
  • internationellt samarbete.