MEDLEM

Folkhögskollärare inom Lärarförbundet

Varför samarbetar Förbundet Folkhögskollärarna och Lärarförbundet?

Alla lärare oavsett skolform har ett gemensamt uppdrag – kvalitet i hela utbildningssystemet. Detta anser Lärarförbundet och Förbundet Folkhögskollärarna som har fördjupat sitt samarbete och numera står för den fackliga rådgivningen gemensamt. I juni 2010 beslutade Förbundet Folkhögskollärarna (då Svenska folkhögskolans lärarförbund, SFHL) och Lärarförbundet att fördjupa samarbetet. Detta ökar styrkan i vårt agerande gentemot mot media, myndigheter och arbetsgivare. Det ger också möjligheter till samordning i politiska utspel och remissvar, inte minst när det gäller utbildning för vuxna.

Vad innebär det för dig?

För dig som är folkhögskollärare innebär det att du är fullvärdig medlem i båda förbunden och har tillgång till information, utbildningar, seminarier och kontakter med lärare i andra skolformer. Du omfattas av både Förbundet Folkhögskollärarnas och Lärarförbundets service, rådgivning och medlemsförmåner. Du får tidningen Folkhögskolan, Lärarnas tidning och Pedagogiska magasinet.