DISTRIKT

Distrikt 1: Övre Norrland

Klicka på symbolen högst uppe till vänster i kartan för att få fram en lista över alla folkhögskolor i distriktet.

Du kan också klicka på markörerna på kartan för att få fram mer info om respektive skola.

Styrelse

Ordförande

Ann Louise Marklund
Stiftelsen Solviks Folkhögskola
alo.marklund@solviksfolkhogskola.se

Vice ordförande

Emma Rönnlund
Framnäs folkhögskola
emma.ronnlund@framnas.nu

Sekreterare

Jenny Eriksson
Strömbäcks folkhögskola
jenny.eriksson.stromback@folkbildning.net

Studieorganisatörer

Linda Carstedt
Medlefors Folkhögskola
072-5263540
lindacarstedt@msn.com

Emma Wikblad
Solviks folkhögskola
emma.wikblad@solviksfolkhogskola.se

Internationell sekreterare

Astrid Marklund
StrömsbäcksFolkhögskola
astrid.marklund.stromback@folkbildning.net

Suppleanter

Curt Mönch
Folkhögskola Storuman
curt.monch@folkbildning.net

Maria Lindkvist
Edelviks folkhögskola
maria.lindkvist@edelvik.se

Revisorer

Per Eriksson
Framnäs Folkhögskola
per.eriksson@framnas.nu

Jerry Marklund
Stiftelsen Solviks Folkhögskola
jerry.marklund.solvik@folkbildning.net

Valberedning

Per Eriksson
Framnäs Folkhögskola
per.eriksson@framnas.nu

Jerry Marklund
Stiftelsen Solviks Folkhögskola
jerry.marklund.solvik@folkbildning.net