DISTRIKT

Distrikt 2: Nedre Norrland

Klicka på symbolen högst uppe till vänster i kartan för att få fram en lista över alla folkhögskolor i distriktet.

Du kan också klicka på markörerna på kartan för att få fram mer info om respektive skola.

Styrelse

Ordförande

Helena Svenskas
Forsa Folkhögskola
0650-36768
helena.svenskas@regiongavleborg.se


Vice ordförande

Rikard Lilljeqvist
Bäckedals Folkhögskola
070-2198601
rikard.lilljeqvist@folkbildning.net

Kassör

Rikard Lilljeqvist
Bäckedals Folkhögskola
070-2198601
rikard.lilljeqvist@folkbildning.net

Sekreterare

Karin Rehnberg
Folkhögskola Hola
karin.rehnberg@hola.se

Internationell sekreterare

Karin Rehnberg
Folkhögskola Hola
karin.rehnberg@hola.se


Ledamöter

Johan Blückert
Bollnäs Folkhögskola
jb840629@hotmail.com

Linda Ellegaard Nordström
Folkhögskola Hola
0612-85606
linda.ellegaard.nordstrom@hola.se

Anders Gustafsson
Bollnäs Folkhögskola
0278-38923
anders.gustafsson@regiongavleborg.se

Maria Holmgren
Birka Folkhögskola
maria.holmgren@regionjh.se

 

Suppleant

Hans Bolin
ÅREDALENS FOLKHÖGSKOLA
0647-665500
hans@aredalensfhsk.se

Björn Eriksson
Folkhögskola Hola
0612-85689
miulew@gmail.com

Revisor

Kenneth Hermansson

Jan Åke Lindgren
jan-ake.lindgren@folkbildning.net

Monika Sundström
Folkhögskola Hola
monika.sundstrom@hola.se


Valberedning

Ann-Kristin Bodin
kiki.bodin@folkbildning.net

Jan Åke Lindgren
jan-ake.lindgren@folkbildning.net