Avtalsinformation

Förhandlingar pågår med IDEA, Arbetsgivaralliansen och Sveriges kommuner och Landsting. När det gäller avtalet med Sveriges kommuner och Landsting (SKL) pågår medling.

Avtalsförhandlingarna med Arbetsgivaralliansen och IDEA pågår. Något slutresultat förväntas inte innan semestrarna.

Ännu mer GDPR

Den 25 maj 2018 började vi och resten av EU följa den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Syftet med dataskyddsförordningen är att stärka din personliga integritet och särskilt din rätt till skydd av dina personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller alla företag och organisationer inom EU som behandlar personuppgifter. Förordningen ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL).

Vad är personuppgifter?

En personuppgift är varje upplysning som går att knyta till dig: namn, bilder, adress, telefonnummer med mera.
Vad har vi uppgifterna till?
Förbundet Folkhögskollärarna har en del av dina personuppgifter i vårt mailregister. Det innehåller bland annat ditt namn, telefonnummer, adress och email. Vårt ändamål med personuppgiftsbehandlingen är att
• att medlemmar ska kunna nå förtroendevalda inom förbundet
• skicka nyhetsbrev

Hur hanterar vi uppgifterna?

Förbundet Folkhögskollärarna är personuppgiftsansvariga och hanterar dina uppgifter enligt dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att vi ser till att
• ha ett tydligt syfte
• ha en rättslig grund
• skydda uppgifterna
Som medlem och förtroendevald har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig. Du kan också begära rättelse och komplettering om personuppgifterna är ofullständiga. Dataskyddsförordningen innehåller en rätt för dig som medlem och fötroendevald att under vissa förutsättningar få dina personuppgifter raderade när de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilka de samlats in. Du förväntas inte göra någonting pga detta utan det är ren information

Läs med om Lärarförbundets behandling av personuppgifter i länken nedan

https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/lararforbundets-behandling-av-personuppgifter

Medling i avtalsförhandlingarna mellan lärarfacken och SKL

Medling i avtalsförhandlingarna mellan lärarfacken och SKL

Lärarnas Samverkansråd har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta beslutat att tillkalla medlare i förhandlingarna om ett nytt avtal.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta har tillsammans med Lärarnas Samverkansråd beslutat att tillkalla medlare i förhandlingarna om ett nytt avtal.

Det nuvarande avtalet, som löpte ut den 31 mars 2018 och förlängdes i början av april, gäller tillsvidare även under medlingen. Avtalet omfattar omkring 200 000 lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare.

https://www.lararforbundet.se/artiklar/fraagor-och-svar-om-medling-i-avtalsforhandlingarna

 

 

Information om avtalsrörelsen

Våra avtal

Lärarförbundet/Folkhögskollärarna och Lärarnas Riksförbund förhandlar som en part i Lärarnas Samverkansråd gällande avtalen med SKL, Arbetsgivaralliansen och IDEA.  De nuvarande avtalen har gått ut.

Parterna har beslutat om att förhandla vidare. Därför prolongeras, det vill säga förlängs, avtalen medan förhandlingarna pågår. Prolongeringen gäller tillsvidare, till dess en överenskommelse träffas eller någon av parterna säger upp prolongeringen, vilket kan göras med 7 dagars framförhållning.

För dig som medlem och anställd innebär prolongeringen att det gamla avtalet gäller, med samma villkor som idag, fram till dess ett nytt avtal är klart.

Nedan ser du några frågor och svar på prolongering.

Vad är prolongering?

  • Det innebär att ett kollektivavtal förlängs, under tiden det är under omförhandling. Det sker genom en gemensam överenskommelse av parterna, som förlänger avtalet medan förhandling pågår.

Hur länge kan det hålla på?

  • Till dess att parterna har förhandlat klart. Det finns ingen specifik tidsgräns.
  • Det är självklart bra att ha samtal med din chef, men din nya lön ska du få besked om när det centrala avtalet är klart.

Innebär prolongeringen att min lön höjs senare än 1 april?

  • För att du i praktiken ska kunna få din nya lön utbetald ska först det nya avtalet vara klart och sedan den lokala löneöversynen slutföras. När din nya lön väl är klar, gäller den normalt från första april.

Vill du ha mer information?

Hör av dig till Lärarförbundet kontakt, telefon 0770-33 03 03, e-post kontakt@lararforbundet.se

Med vänlig hälsning

Bengt Wensmark

Ombudsman

Fel på länk

Just nu går det inte att komma åt Arbetsgivaralliansens avtal via vår hemsida.

Om du loggar in på ”Min sida” på Lärarförbundet och i sökfunktionen där söker på ”avtal Arbetsgivaralliansen” så kommer du åt dokumentet. Observera att det finns flera olika avtal där.

Vi jobbar på att lösa detta.

 

//Lena Fredin, hemsidesansvarig

Sök stipendium

Våra stipendier

För dig som medlem i Förbundet Folkhögskollärarna så finns det två olika stipendier att söka.

Kort om Solidaritetsstipendiet

Förbundet Folkhögskollärarnas fackliga arbete för goda anställningsvillkor, goda arbetsförhållanden och utveckling av skolformen stannar inte vid Sveriges gränser. Solidariteten med lärare i andra länder är en viktig del av förbundets verksamhet. Därför avsätts en del av den fackliga avgiften för att ge möjlighet att söka stipendiemedel för internationellt engagemang

Kort om Forskarstipendiet

Vid ombudsmötet 2016 så beslutade Förbundet Folkhögskollärarna att inrätta ett stipendium med syfte att möjliggöra för folkhögskollärare att ”utöva praktiknära forskning/ verksamhetsutveckling och kunskapsinhämtning”.

Ansökan för bägge stipendierna är 15 april och 15 oktober 2017-2020.

Mer information finns om våra stipendier finns här på hemsidan under fliken ”Stipendier”

Nedan finns information och regler för stipendierna som PDF (klicka på aktuell länk)

Förbundet Folkhögskollärare Stipendium forskning

Förbundet Folkhögskollärare Stipendium solstipendium

Datum för distriktsårsmötena i förbundet

Distrikt 1: 1-2 mars på Framnäs folkhögskola,Öjebyn

Distrikt 2: 14 mars på Ålsta folkhögskola vid filialen i Sundsvall

Distrikt 3: 13 mars på Geijerskolan, Ransäter

Distrikt 4: 15 mars på Birkagårdens folkhögskola, Stockholm

Distrikt 5: 7 mars på Eskilstuna folkhögskola, Eskilstuna

Distrikt 6: 9 mars på Grimslövs folkhögskola, Grimslöv

Distrikt 7: 7 mars på Wendelsbergs folkhögskola, Mölnlycke

Distrikt 8: 7 mars, plats ej klar

Lärarförbundets styrelse föreslår stadgeändring till kongressen 2018

Vi har fått flera oroande frågor angående artikel i Lärarnas tidning. Lärarförbundets stadgeförslag innebär ingen ändring för oss folkhögskollärare. Lärarförbundets svar ger klarhet:

”Några av våra medlemsgrupper som vi anser tillhör professionen (t.ex.

yrkeslärare, modersmålslärare, folkhögskollärare, musik- och kulturskollärare

och vissa högskolelärare) kan dock inte lärarutbildning vara ett krav för

medlemskap. För dessa medlemsgrupper handlar relevant utbildning om andra

utbildningar, som t.ex. andra högskoleutbildningar, estetiska och konstnärliga

utbildningar, etc. Om stadgan ändras enligt förbundsstyrelsens förslag kommer

den tolkas så att dessa medlemsgrupper kan fortsätta bli medlemmar i

förbundet.”

För mer information angående Lärarförbundets kongress i höst klicka på länken nedan

https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/kongressen-2018/

Kom ihåg att anmäl nytt betalningssätt till Lärarnas a-kassa!

Ett enkelt och miljömässigt bra sätt är att betala sin a-kasseavgift är att skaffa autogiro. Klicka på länken nedan så får du information om hur du ska göra.

Vilka är Lärarnas a-kassa:

  • De är Sveriges största a-kassa för lärare.
  • Medlemmarna är studenter eller yrkesverksamma i utbildningssektorn.
  • De har ett femtiotal medarbetare på kontor i Stockholm, Växjö och Vänersborg.
  • Lärarnas A-kassa är en fristående a-kassa som samarbetar med både Lärarförbundet och Förbundet Folkhögskollärarna.

Vill du veta mer om deras verksamhet, gå in på deras hemsida: