Rapport från förbundsstyrelsen

Året som gått:

Vi har antagit en verksamhetsplan för 2018 som bygger på beslut som togs på ombudsmötet 2018. Vi fortsätter att att arbeta utifrån verksamhetsplanen: professionen, utbildningsformen och fackliga frågor.  En strategi för folkhögskollärarnas yrkesetik är klar och kommer presenteras på Folkhögskollärarveckan (vecka 12) 20-22 mars 2018. Se inbjudan här på hemsidan.

På vårt novembermöte bjöd vi in Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation och Offentliga folkhögskolors intresseorganisation och diskuterade gemensamma frågor såsom utbildningsformen, professionen och statsbidrag.

Händelser det kommande året:

Demokratiakademin 30 januari 2018. Förbundsstyrelsen är medarrangör av ett Demokratiseminarium tillsammans med

Kurs för nyanställda folkhögskollärare.  Anordnar vi även i år. Den kommer att hållas på Nordiska folkhögskolan i början på augusti 2018. Inbjudan kommer i början av året.

Folkhögskoleforum. Den 1 november 2018 kommer vi tillsammans med Sveriges Folkhögskolor anordna . Håll ögonen öppna!

Som ni ser så har vi fått en ny logga. Information kommer om hur den ska användas.